Kontakta oss på tlf 0415 40025
24 februari, 2016

Manualer KARTA

Aktuella manualer

Näsgård export till SAM Internet 2024   2024-02-14

Skapa karta med fasta skyddsavstånd för växtskydd 2022-05-02

———-

Licensvillkor och hantering av kunddata 

Om licens och GDPR hantering läser du här

Ny användare av Näsgård Karta

Allmänt om kartfunktioner och förklaring av ord och begrepp i kartan

Hämta karta från SAM Internet

När du byter dator

Installera programmet på ny dator

Allmänna funktioner

Byta år för fältkarta 2021-05-27

Zooma in och ut i en karta (online karta)

Zooma in och ut i en karta (lokal karta)

Mäta längder i en karta

Arealkontroll, kontroll för att hitta fel i kartan  2020-02-13

Kopiera objekt mellan olika kartor

Färger på kartan, ändra eller dölja

Skapa karta för ett nytt år eller en alternativ karta

Dela fält

Dela fält med en fritt placerad linje

Dela parallellt med en fältkant

Dela fält efter en önskad areal

Dela av en vändteg runt ett fält

Dela av en vändteg runt en del av ett fält

Dela en areal med en ny areal inne i fältet

Lägg samman fält

Lägg samman 2 fält

Miljöytor

Rita fältkanter 2023-11-30

Markkartering

Importera markkarteringsfil från labb 2021-05-27

Skapa markkarteringskarta genom att manuellt placera värde 2021-05-27

Öppna/analysera markkarteringskartor MK  2021-05-27

Färglägga markkarteringskartor  2021-05-27

Visa texter för analysvärde på kartan  2021-05-27

Överföra markkarteringsvärde till vo-plan 2020-02-28

Utväxla data med växtodlingsprogram

Koppla samman fält areal i kartan med fält i växtodlingsplanen

Överföra arealer från karta till växtodlingsplan

Visa observationer i kartan

Visa/redigera observationer i Näsgård Karta

Näsgård OPTIMIZER

Optimera kördrag

Visa texter på kartan

Visa texter på kartan för alla fält generellt

Gömma utvalda texter på kartan

Skapa egna text uppsättningar med egna kombinationer av texter

Skriv ut kartan

Generellt hur utskrift av en karta görs och vilka uppgifter du kan tillfoga på utskriften

Skapa utskrifts uppsättningar med utvalda område och uppgifter på utskriften

Speciella kartor

Skapa karta med fasta skyddsavstånd för växtskydd 2022-05-02

Dräneringskarta utifrån bildfiler som t.ex. skannade papperskartor 

Sprutfria kantzoner och andra markeringar i kartan, som inte skall påverka arealen

Situationsplan med byggnader osv

Import och export av kartor

Kartfiler i standardformat som Shape, DXF, MID/MIF

Flytta kartor som utväxling av enskilda jobb från en databas till en annan

Import från SAM Internet

Hämta ändrade blockuppgifter till vo-plan och karta

Export av fält till Yara Atfarm  2023-05-02

Bakgrundskartor

Jordbruksverkets blockdata

Rådgivare

Koppla karta och arbeta tillsammans med HIR-Växt

Gemensamma inställningar och uppsättningar för en rådgivar organisation

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering av enskilda databaser (endast lokal karta)

Tilldelningskartor

Skapa styrfiler 2021-05-27

Skördekartering

Utbyte av data med CLAAS Telematics 2021-05-27

 

Datalogisk.se