Kontakta oss på tlf 0415 40025
24 februari, 2016

Manualer KARTA

Aktuella manualer

Näsgård export SAM Internet 2021 2021-02-16

Arealkontroll, kontroll för att hitta fel i kartan Ny 2020-02-13

———-

Ny användare av Näsgård Karta

Allmänt om kartfunktioner och förklaring av ord och begrepp i kartan

Hämta karta från SAM Internet

När du byter dator

Installera programmet på ny dator

Allmänna funktioner

Zooma in och ut i en karta (online karta)

Zooma in och ut i en karta (lokal karta)

Mäta längder i en karta

Arealkontroll, kontroll för att hitta fel i kartan Ny 2020-02-13

Kopiera objekt mellan olika kartor

Färger på kartan, ändra eller dölja

Skapa karta för ett nytt år eller en alternativ karta

Dela fält

Dela fält med en fritt placerad linje

Dela parallellt med en fältkant

Dela fält efter en önskad areal

Dela av en vändteg runt ett fält

Dela av en vändteg runt en del av ett fält

Dela en areal med en ny areal inne i fältet

Lägg samman fält

Lägg samman 2 fält

Markkartering

Importera markkarteringsfil från labb 2020-02-28

Skapa markkarteringskarta genom att manuellt placera värde

Öppna/analysera markkarteringskartor

Färglägga markkarteringskartor

Visa texter för analysvärde på kartan

Överföra markkarteringsvärde till vo-plan Ny 2020-02-28

Utväxla data med växtodlingsprogram

Koppla samman fält areal i kartan med fält i växtodlingsplanen

Överföra arealer från karta till växtodlingsplan

Visa observationer i kartan

Visa/redigera observationer i Näsgård Karta

Näsgård OPTIMIZER

Optimera kördrag

Visa texter på kartan

Visa texter på kartan för alla fält generellt

Gömma utvalda texter på kartan

Skapa egna text uppsättningar med egna kombinationer av texter

Skriv ut kartan

Generellt hur utskrift av en karta görs och vilka uppgifter du kan tillfoga på utskriften

Skapa utskrifts uppsättningar med utvalda område och uppgifter på utskriften

Speciella kartor

Sprutfria kantzoner och andra markeringar i kartan, som inte skall påverka arealen

Situationsplan med byggnader osv

Import och export av kartor

Kartfiler i standardformat som Shape, DXF, MID/MIF

Flytta kartor som utväxling av enskilda jobb från en databas till en annan

Import från SAM Internet

Hämta ändrade blockuppgifter till vo-plan och karta

Bakgrundskartor

Jordbruksverkets blockdata

Rådgivare

Koppla karta och arbeta tillsammans med HIR-Växt

Gemensamma inställningar och uppsättningar för en rådgivar organisation

HIR Skåne karta blommande fältkanter i Skåne 2020

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering av enskilda databaser

Tilldelningskartor

Skapa styrfiler Ny 2020-07-28

Skördekartering

Läsa in och skapa skördekartor

Licensbestämmelser

Allmänna licensbestämmelser

Datalogisk.se