Kontakta oss på tlf 0415 40025
3 mars, 2016

Näsgård MARK

NÄSGÅRD MARK ÄR MARKNADENS MEST FLEXIBLA VÄXTODLINGSPROGRAM 

Bra översikt över registrerade insatser tillsammans med enkel inmatning och flera kopieringsfunktioner ger ett lättanvänt program. Programmet finns i flera versioner från enkel registreringsversion till avancerad version för rådgivare. Näsgård MARK har i 20 år hjälpt lantbrukare och rådgivare i Sverige. 

Med Näsgård MARK sparas dina data säkert i ”molnet”, det vill säga externt på en central server, då kan du också komma åt dina data i fält via en mobiltelefon och Näsgård MOBILE.

Du kommer snabbt igång genom att du kan hämta alla dina skiftesuppgifter från SAM Internet.

Med Näsgård MARK får du bra översikt över dina insatser i växtodlingen. En registrering ger samtidigt underlag för flera saker, detta minskar dubbelarbetet för dig. 

Här är några exempel:

  • Mängdsammanställning. Visar hur mycket av varje insatsvara som behöver köpas in eller som har förbrukats. Uppgifterna kan ses direkt på skärmen eller skrivas ut.
  • Ekonomisammanställning. Täckningsbidrag visas direkt på skärmen och uppdateras löpande när nya insatser läggs in.
  • Tvärvillkorsuppgifter. Dokumentationsregler som berör gödsling, växtskydd, grön mark osv uppfylls.
  • SAM underlag. Har du lagt in grödor och arealer för dina skiften, är också ett underlag klart för SAM med rätt grödkoder och andra förutsättningar.

Oavsett vad du vill registrera som berör din växtodling kan du göra detta i Näsgård MARK. Kompletta register som uppdateras fortlöpande underlättar när du skall ange uppgifter, det enda som du behöver komplettera med är pris.

Här är några exempel:

  • Grödregister. För varje gröda finns bakom linjerna Jordbruksverkets gödselråd och förfruktsvärde, om grödan ingår i grön mark, får grödan ingå i spridningsarealen, SAM grödkod, är grödan vårsäd och skall ingå som underlag för fånggröda och vårbearbetning osv.
  • Utsädesregister. Alla sorter oavsett leverantör.
  • Handelsgödselregister. Alla på marknaden förekommande gödningssorter med näringsinnehåll.
  • Stallgödselregister. Finns både Jordbruksverkets riktlinjer för näringsinnehåll för varje djurtyp och Jordbruksverkets schablonvärde för gödseltyp. Du bestämmer själv hur detaljerat du registerar uppgifterna.
  • Växtskyddsregister. Karenstider är inlagda på varje preparat för respektive gröda. Länkar i registret till representant för preparatet samt till Kemikalieinspektionens info för preparatet.

Alla uppgifter kan presenteras i olika rapporter. I dessa rapporter kan du själv styra vad som skall skrivas  ut och hur de skall sammanräknas. Du kan t.ex. ta fram totalmängd gödsel som används i dina brödvete fält.

GRUPPERA DINA FÄLT 

Kluster funktionen ger dig möjlighet att gruppera fält efter valfria förutsättningar t.ex. fält med samma gröda. Denna gruppering kan sedan användas oavsett typ av insats det aktuella skördeåret. Du kan då planera och registrera insatser för hela gruppen samtidigt. Du gör därmed en registrering som automatisk läggs på alla fält i klustret och du slipper kopiera behandlingen mellem fälten.

Du kan läsa mer om Näsgård MARK här.

Näsgård MARK finns i flera olika versioner. Vad som skiljer de olika versioner åt kan du se här.

De olika versionerna och modulerna kan kombineras på flera olika sätt beroende på ditt behov. En beskrivning på hur olika användare utnyttjar programmet finns här.

[Not a valid template]
Datalogisk.se