Kontakta oss på tlf 0415 40025
29 april, 2024

RoboWeedMaps – Kartläggning av ogräs

Datalogisk är med och driver projektet RoboWeedMaps, projektet går ut på att på ett banbrytande sätt använda sig av kameror och program som registrerar och kartlägger fältets ogräs, och gör en beräkning för behandling och genererar styrfiler för punktbesprutning i Näsgård KARTA.

Lösningen kommer erbjudas som en tjänst för dig som lantbrukare eller rådgivare, vilket kommer innebära mindre risker genom att du inte behöver investera i utrustning eller få installations- eller underhållskostnader.

Under 2024 så kör vi tester med HIR Skåne och Jordbruksverket för att se relevansen för RoboWeedMaps i Sverige. I mitten på april besökte vi Sandby gård och Lydinge, körningen skedde på höstvetefält och ca.16 000 bilder togs för att sedan analyseras och skapa styrfiler i Näsgård MARK.

Så här fungerar det

RoboWeedMaps kameran sitter monterad på en ATV eller EKV som körs över fältet. Kameran registrerar inte bara ogräset utan identifierar också ogräsarten.

Patriotisk Selksab i samarbete med Datalogisk åker ut till lantbrukaren och kör över fältet med ATV och RoboWeedMaps kameran. Vi tar hand om att bearbeta de uppgifter och data kameran har samlat in. Lantbrukaren får sedan en ogräskarta med rekommendationer för behandling. Utifrån den informationen kan lantbrukaren sedan skapa en styrfil med ett par klick i Näsgård KARTA.

Den centrala delen av lösningen är förstås kartläggningen av ogräset för att kunna utföra punktbesprutning och uppnå besparingar genom att minska användningen av herbicider och använda rätt/optimala medel för att bekämpa en specifik ogräsart.

Fördelar

  • Dokumentation av ogräsförekomsterna på fälten.
  • Ogräskort som kan delas med andra.
  • Kan gör punktsprutning.
  • Större säkerhet för användning av rätt ogräsmedel.
  • Kan minska anvädningen av herbicider.Datalogisk.se