Kontakta oss på tlf 0415 40025
4 mars, 2016

Näsgård TID

MED NÄSGÅRD TID FÅR DU SAMMANSTÄLLT HUR DINA RESURSER UTNYTTJAS 

Programmet är flexibelt och du bestämmer själv hur detaljerat och för vilka område som du redovisa.

Med Näsgård TID bestämmer man först vad för uppgifter du vill ha ut från programmet och bygger efter detta upp register och aktiviteter. Exempel på detta är:

  • Underlag för lön. Medarbetaren registrera direkt sin tid och lönekategori.
  • Tidsförbrukning för en gröda, ett fält eller all växtodling.
  • Tidsförbrukning för djurhållning.
  • Maskinanvändning, hur lång tid har en maskin använts.
  • Hur mycket tid som åtgår för underhåll av enskilda maskiner och byggander.
  • Faktura underlag. Externt arbete registreras direkt i systemet när det gjorts.
  • Avräkning vid maskinsamarbete.

Med Näsgård TID får du sammanställt hur dina resurser utnyttjas. Programmet är flexibelt och du bestämmer själv hur detaljerat och för vilka område som du redovisa.

Programmet flexibilitet gör att du kan få reda på ditt företags tidsförbrukning totalt, samtidigt som du kan special granska vissa delar under viss tid. Som exempel läggs normalt all tid för underhåll av driftsbyggnader på samma konto. Skall en driftsbyggnad repareras så kan ett tillfälligt konto skapas för denna, så du får ut tidsförbrukningen specifikt för denna byggnad, samtidigt kan du ändå få ut sammanlagd tid för underhåll av alla byggnader.

Kompletterar du Näsgård TID med MOBILE kan alla registeringar ske direkt när de görs vilket ger mer rättvis tidsförbrukning. Görs tidredovisningen i efterhand är det lätt att den exakta tiden glömts bort.

Information om Näsgård TID kan du se här.

Datalogisk.se