Kontakta oss på tlf 0415 40025
4 mars, 2016

Fjärrsupport

Med fjärrsupport har du möjlighet att tillfälligt låta en medarbetare från Datalogisk arbeta med din dator via Internet. Fjärrsupport fungerar genom att du installerar ett program på din dator som kommunicerar med Datalogisk servicedator. Datalogisk kan se din skärmbild på servicedatorn och kan arbeta med din dator via servicedatorns mus och tangentbord. Du kan hela tiden se vad som utförs på din egen skärm.

Ring Datalogisk på 0415-400 25 för att avtala tid för fjärrsupport. När du har telefon kontakt med oss, klicka på länken nedan.

Starta fjärrsupport program

Välj därefter Kör och godkänn.

När nedanstående bild visas väljer du:

  1. Tillåt fjärrstyrning
  2. Därefter visas ännu en bild där du väljer Tillåt.
  3. Du kan när som helst avbryta fjärrsupporten genom att trycka på krysset.

Ansvar vid användande av fjärrsupport

Datalogisk använder endast funktionerna i fjärrsupport till följande: För att administrera, anpassa och uppdatera program och därtill kopplat innehåll, samt för att förbättra vår service i samband med ditt service avtal för våra produkter.
Programmet innehåller funktioner som ger Datalogisk möjlighet att överta kontrollen för din dator, när programmet är installerat. Programmet kommer vid varje enskilt tillfälle kräva ditt samtycke för att utföra dessa aktiviteter.

Genom att acceptera dessa bestämmelser och installera programmet, ger du samtycke till ovanstående datainsamling och aktiviteter och därmed avsäger du också din rätt för att ställa krav på Datalogisk om skador skulle uppstå, som en följd av dessa aktiviteter.

 

Datalogisk.se