Kontakta oss på tlf 0415 40025
28 december, 2016

Växtodlingsprogram för dig

NÄSGÅRD VÄXTODLINGSPROGRAM BESTÅR AV FLERA OLIKA VERSIONER OCH MODULER FOR DINE BEHOV OG FÖRUTSÄTTNINGAR 

Du kan välja mellan att lagra dina data lokalt på din dator eller via Näsgård Online i ”molnet”, det vill säga externt på en central server. Här presenterar vi 4 olika typer av kombinationer med lagring av data online, men det går att kombinera på fler olika sätt.

LANTBRUKARE

Använder Näsgård MOBILE via dator och smartphone för att registrera alla typer av insatser i fält.

 • Internet baserat program.
 • Inga programuppdateringar.
 • Enkelt att använda.
 • Kan lägga till skifte och gröda även ute i fält.
 • Kan kopiera insatser mellan olika skifte.
 • Alltid med i telefonen.Ser snabbt även tidigare insatser som är gjorda på respektive fält.
 • Kan skriva ut alla insatser som gjorts på respektive skifte, en mängdsammanställning på alla insatser samt sprutjournal som uppfyller myndighetskrav där bl.a. karenstider infogas automatiskt.

LANTBRUKARE MED MEDARBETARE

Lantbrukare med anställda och/eller samarbetar med grannar, men kan också vara en lantbrukare som utför allt jobb själv. Använder Näsgård Mark på gårdkontors datorn samt Näsgård MOBILE via läsplatta eller smartphone för att registrera insatser i fält.

 • Flera kan registrera insatser samtidigt.
 • Oavsett var registrering sker kan alla användare se dessa direkt oavsett om man jobbar i gårdskontorets program eller i en telefon
 • Uppfyller tvärvillkorskrav för gödselplanering, använder Jordbruksverkets riktlinjer för gödsling som grund
 • Ger översikt över tvärvillkorsregler för stallgödsel. Utskrift visar på vilka skifte stallgödseln lagts samt snitt tilldelning av fosfor per hektar spridningsareal.
 • Ekonomi beräkning uppdateras och visas direkt när nytt insatsmedel läggs in på fältet.
 • Kan kompletteras med TID redovisning i samma program.

MASKINSTATION

Använder Näsgård Mark på gårdkontors datorn samt Näsgård MOBILE via läsplatta eller smartphone för att registrera insatser i fält.

 • Administrera kundregister samt register för insatsvaror i Näsgård Mark på gårdskontoret.
 • Endast ett register för insatsvaror oavsett antal kunder.
 • Kan lägga till en kunds skifte och gröda även ute i fält.
 • Kan direkt via mobiltelefonen i fält, sända iväg en komplett sprutjournal i PDF format via e-post till kunden. Därmed uppfylls tvärvillkor att sprutjournalen skall finnas på kundens gård.
 • Kan kompletteras med TID redovisning i samma program. Sammanställer t.ex. maskinanvändning hos enskild kund eller totalt för en maskin. Ger underlag för löneutbetalning.

RÅDGIVARE 

Använder Näsgård Advicer på kontors datorn samt Näsgård MOBILE via läsplatta eller smartphone för att se och registrera insatser i fält.

 • Obegränsat antal kunder i separata databaser.
 • Endast ett register för insatsvaror oavsett antal kunder
 • En rådgivare kan se alla kunder, därför enkelt att hjälpa en kollega t.ex. vid ledighet.
 • Standardplaner som kan användas på alla kunder.
 • Har en kund Näsgård Mark kan kunden ge tillgång till sina uppgifter till rådgivaren.
 • Rådgivaren kan enkelt skapa en licens där kunden får tillgång till sin data via Näsgård MOBILE.

FUNKTIONER OBEROENDE AV VERSION NÄR DATA FINNS ONLINE 

Ingen synkronisering, redigerade uppgifter blir direkt tillgängliga för alla användare. Karenstider för växtskyddsmedel läggs automatiskt in på behandlingar, Datalogisk uppdaterar dessa upp gifter löpande. Alla typer av insatser går att registrera. Kan hämta alla skiftesuppgifter från SAM Internet. Näsgård MOBILE går att använda på alla typer av smartphones och läsplattor oberoende av operativ- system. Kan även användas på dator via dennas webläsare. Ingen säkerhetskopiering. Alla data finns på central server som säkerhetskopieras löpande automatiskt. Möjlighet att skriva ut uppgifter, även direkt i fält.

 

Datalogisk.se