Kontakta oss på tlf 0415 40025
 

IT-MANAGEMENT
FÖR VÄXTODLING

Produkter

Näsgård Mark

Näsgård Mark hjälper dig att planera och följa upp dina insatser i din växtodling. Samtidigt som regler och krav på dokumentation från firmor och myndigheter uppfylls.

Näsgård Karta

Med Näsgård Karta kan du hantera de typer av geografisk information som det finns på ett modernt lantbruk. Programmet finns i 3 olika grundversioner, till dessa går olika moduler att bygga på t.ex. för att skapa tilldelningskartor

Näsgård MOBILE

Med Näsgård MOBILE kan du registrera dina uppgifter direkt i fält, som t.ex. sprutjournal, antingen som komplement till ditt Näsgård Mark program eller som ett fristående program.

Näsgård TID

Optimera ditt företagande. vill du veta hur du och dina medarbetare använder er arbetstid och era resurser? Då är Näsgård TID ett naturligt val.

Wintex Agro

Wintex Agro är en av världens största tillverkare av automatiska jordprovtagare för lantbruk. Finns i 5 olika modeller.

Nyheter från Datalogisk

Vad säger kunderna!

Om Datalogisk

22 år i Sverige
Det bästa svenska växtodlings programmet

AreaPlan AB etablerades redan 1999 på den Svenska marknaden. Under årens lopp har egenutvecklade Näsgård växtodlingsprogram och Näsgård kartprogram vart grunden i företagets verksamhet. Med ökad efterfrågan och intresse från kunder har programmen kontinuerligt utvecklas fram till dagens version av Näsgård Mark och Näsgård Karta. Med dessa program samt bland annat Näsgård TID, har vi en bred programportföljd som klarar dagens och morgondagens krav från kunder, lagar, odlingskontrakt mm, allt för att underlätta för dig som användare.

Vår verksamhet drivs i dag från vårt kontor utanför Hörby med försäljning och support.

Vårt moderbolag sedan 2005 är Datalogisk A/S med huvudkontor i Nørre Alslev Danmark, i samband med detta ändrade vi vårt namn ut mot marknaden till Datalogisk även i Sverige, samtidigt ändrades det juridiska namnet till Agrinavia AB.

Växtodlingsprogrammet Näsgård finns i flera olika språkverisoner- Svenska, Danska, Polska, Engelska, Tyska och Lettiska.

Vårt team

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss
Per-Olof Klang
Per-Olof Klang
Support & försäljning
Sverige
Per-Olof sköter support av Näsgård och Wintex samt faktura frågor i Sverige.
Per-Olofs telefonnummer är 0708-539174, email per-olof.klang@datalogisk.se
Birger Hartmann
Birger Hartmann
VD
Danmark
Birger är VD både för det danska och svenska bolaget och därmed ansvarig för företagen.
Knud Christensen
Knud Christensen
Support
Danmark
Knud är chef för support avdelningen.
Per Andersen
Per Andersen
Försäljning och support
Danmark
Per arbetar med försäljning samt support av Näsgård Karta i Danmark.
Karsten Folmer
Karsten Folmer
Support
Danmark
Karsten står för support av Näsgård Mark och är ansvarig för uppdatering av normer i Danmark
Lars Andersen
Lars Andersen
Support/utveckling
Danmark
Försäljning och support av Näsgård TID i Danmark sköts av Lars.
Mette Børsen
Mette Børsen
Försäljning/marknadsföring
Danmark
Mette sköter marknads- föringen i Danmark, Sverige och Polen. Hon träffas säkras mellan klockan 8 till 12 måndag till torsdag
Maria Wismann
Maria Wismann
Ekonomiavdelning
Danmark
Maria är ansvarig för ekonomi och fakturering
Line Rosegaard
Line Rosegaard
Projektledare
Danmark
Line ansvarar för utvecklingsprojekt.
Martin Poulsen
Martin Poulsen
Utveckling
Danmark
Martin är utvecklare för Näsgård Karta och Näsgård Mark
Eva Damgaard
Eva Damgaard
Utveckling
Danmark
Eva arbetar med utveckling av Näsgård MOBILE
Andreas Bonke
Andreas Bonke
Utveckling
Danmark
Adrian Kazimierowicz
Adrian Kazimierowicz
Serwis/Sprzedaż (Pd-Zach. Polska)
Adrian zajmuje się sprzedażą programu Agrinavia oraz serwisem na terenie południowo-zachodniej Polski
Tel 505 015 631
E-mail adrian.kazimierowicz@agrinavia.pl
Monika Eggert-Jeszka
Monika Eggert-Jeszka
Serwis/Sprzedaż (Pd-Zach. Polska)
Monika zajmuje się sprzedażą programu Agrinavia oraz serwisem na terenie Północno-Wschodniej Polski
Tel 696 288 898
E-mail monika.eggert-jeszka@agrinavia.pl
Radosław Ryder
Radosław Ryder
Serwis/Sprzedaż (Północna Polska)
Country Manager/Członek Zarządu. Reprezentuje firmę na terenie Polski. Odpowiedzialny za sprzedaż i serwis na terenie północnej Polski.
Tel: 515230958
E-mail: Radoslaw.Ryder@agrinavia.pl

Kontakta oss

Skriv ditt meddelande till oss
Click or drag a file to this area to upload.
Datalogisk.se