Kontakta oss på tlf 0415 40025
6 april, 2018

Kemikoll ett säkert val

NÄSGÅRD KEMIKOLL VISAR OM VÄXTSKYDDMEDLET FÅR ANVÄNDAS

Det kan vara utmanade och tidsödande att hålla sig uppdaterad angående vilka växtskyddsmedel som är godkända i respektive gröda och vid den tidpunkt när lantbrukaren vill behandla ett fält.

Kemikoll är en unik produkt och utvecklad för att underlätta vardagen för svenska växtodlare. Med endast en knapptryckning i växtodlingsprogrammet Näsgård MARK eller MOBILE, kontrolleras om växtskyddsmedlets användning är godkänd.

För att Kemikoll skall fungera har vi på Datalogisk byggt upp en egen databas med information om användning av de olika växtskyddsmedlen. Denna databas uppdateras löpande och programmet uppdateras automatiskt med nya och ändrade förutsättningar.

Förutom att visa om användningen är godkänd, är Kemikoll samtidigt ett uppslagsverk med lätt åtkomst av information om enskilda växtskyddsmedel. Detta gör att användaren sparar tid på att hitta relevant information.  

Se vår film om KEMIKOLL här

Programmet visar bland annat följande:

 • Om preparatet är godkänd i grödan vid aktuell tidpunkt
 • Om mängd per behandling och total mängd per år är godkänd
 • Att antal behandlingar i grödan får utföras med preparatet
 • Att mängd och antal behandlingar för den aktiva substansen inte överskrids, även om den finns i olika produkter.
 • Att behandlingen inte ligger för nära skörd (karenstid)
 • Länkar till information om preparatet
 • Lätt åtkomst till säkerhetsdatablad.

Förutom säkerhetsdatablad för växtskydd finns dessa även för konstgödsel och ensileringsmedel. Skulle det till exempel ske en olycka under ensilering med tillsats av ensileringsmedel, så har användaren direkt tillgång till säkerhetsdatabladet via sin mobiltelefon och Kemikoll.

Som en ny funktion  införs ett varningssystem som visar bland annat:

 • Om särskild avdriftsreducerad utrustning krävs
 • Särskilda krav när produkten är bifarlig
 • Krav på påfyllningsutrustning finns
 • Kolfilter krävs på spruttraktorn
 • Att halm og dyligt inte får användas till foder.

SMILEYS GER TYDLIG OCH SNABB TOLKNING

För att presentera om villkoren uppfylls har vi 5 olika smileys. En sur röd gubbe visas om användningen är felaktig och en grön glad gubbe om allt är OK. Dessutom finns gul gubbe som visar att medlet får användas under dispens eller UPMA, vit gubbe visar att produkten är t.ex. mikronäring och blå gubbe visar att användaren själv har lagt in en produkt som Kemikoll inte har förutsättningar om. Dessa fem gubbar ger tydlig och snabb tolkning.   

 

 

NÄSGÅRD MARK

I Näsgård MARK kan man vid planering av säsongens växtskydd kontrollera alla behandlingar på alla fält med en knapptryckning. Information kan öppnas om respektive produkt via snabbknappar.

 

         

 

NÄSGÅRD MOBILE

I Näsgård MOBILE använder man Kemikoll på den behandling man skall utföra, som en del av sprutjournalen. Även här kan man få upp information om respektive preparat som produktblad eller etikett, säkerhetsdatablad, Kemikalieverkets villkor för preparatet samt länk till produkten hos Kemi. I programmet utskriftsfunktion finns åtkomst till säkerhetsdatablad.

Kemikoll är en tilläggsmodul och kräver Näsgård MARK eller Näsgård MOBILE program.

Pressmeddelande

Datalogisk.se