Kontakta oss på tlf 0415 40025

Kemikoll ett säkert val

Pressmeddelande 

Det kan vara utmanade och tidsödande att hålla sig uppdaterad angående vilka växtskyddsmedel som är godkända i respektive gröda och vid den tidpunkt när lantbrukaren vill behandla ett fält.

Kemikoll är en unik produkt och utvecklad för att underlätta vardagen för svenska växtodlare.

Med endast en knapptryckning i växtodlingsprogrammet Näsgård MARK eller MOBILE, kontrolleras om växtskyddsmedlets användning är godkänd.

– Kemikoll sparar tid, ger överblick och trygghet för användaren, säger Per-Olof Klang från Datalogisk och fortsätter, samtidigt är det också ett uppslagsverk med lätt åtkomst av information om enskilda växtskyddsmedel. Detta gör att användaren sparar tid på att hitta relevant information.

Rent praktiskt

För att Kemikoll skall fungera har Datalogisk byggt upp en egen databas med information om användning av de olika växtskyddsmedlen. Denna databas uppdateras löpande och programmet uppdateras automatiskt med nya och ändrade förutsättningar. Om villkoren uppfylls presenteras i programmet med smileys. En sur röd gubbe visas om användningen är felaktig och en grön glad gubbe om allt är OK, detta ger tydlig och snabb tolkning. 

Programmet visar bland annat följande:

  • Om preparatet är godkänd i grödan vid aktuell tidpunkt
  • Om mängd per behandling och total mängd per år är godkänd
  • Att antal behandlingar i grödan får utföras med preparatet
  • Att behandlingen inte ligger för nära skörd (karenstid)
  • Länkar till information om preparatet
  • Lätt åtkomst till säkerhetsdatablad.

Förutom säkerhetsdatablad för växtskydd finns dessa även för konstgödsel och ensileringsmedel. Skulle det till exempel ske en olycka under ensilering med tillsats av ensileringsmedel, så har användaren direkt tillgång till säkerhetsdatabladet via sin mobiltelefon och Kemikoll.

– Vårt växtodlingsprogram används redan av många lantbrukare som planeringsverktyg och med Kemikoll, som är den senaste nyheten, är det också det enda med denna funktion på svenska marknaden, avslutar Per-Olof Klang och sammanfattar, därmed blir det möjligt att planera, kontrollera och journalföra i samma program.

Kemikoll modulen til Näsgård MARK och MOBILE kan köpas från april 2018. För mer information kontakta Per-Olof Klang på 0415-40025, info@datalogisk.se.

Kemikoll

Lämna ett svar

Datalogisk.se