Kontakta oss på tlf 0415 40025

Kemikoll ett säkert val

Pressmeddelande  Det kan vara utmanade och tidsödande att hålla sig uppdaterad angående vilka växtskyddsmedel som är godkända i respektive gröda och vid den tidpunkt när lantbrukaren vill behandla ett fält. Kemikoll är en unik produkt och utvecklad för att underlätta vardagen för svenska växtodlare. Med endast en knapptryckning i växtodlingsprogrammet Näsgård MARK eller MOBILE, kontrolleras[…]

Datalogisk.se