Kontakta oss på tlf 0415 40025
28 juni, 2019

Lagerstyrning

Näsgård Lagerstyrning är en tilläggsmodul til Näsgård MARK JOURNAL, PRO och MOBILE.

LAGERSTYRNING SKÖRD 

Datalogisk lagerprogram till mobil eller surfplatta gör det enkelt och lätt att registrera skörden både i eller efter skördearbetet. Med registrering direkt i mobilen får du löpande överblick och kontroll på total mängd samt sparar tid på uppföljning.

Registrering av skörd kan ske på olika nivåer. När skörden körs från fältet, skrivs mängd, vilket fält det kommer från och vilket lager de lagras i t.ex. maltkorn, brödvete, fodervete. De vanligaste lagertyperna är redan inlagda i programmet. Det är också möjligt att skapa egna lager som är relevanta för den egna driftsenheten. Även externa lager kan skapas t.ex. lager hos foderfirma vid legolagring. Det går också att registrera externa kunders grödor och leveranser i systemet.

Med mobilen i handen är det lätt att registrera ifrån traktorn, direkt på platsen, den exakta mängden vid invägning. Men det går lika lätt att registrera t.ex. mängder i styck som ensilage- eller halmbalar eller i mᵌ som grönmassa.  Dessutom har du via telefonen direkt åtkomst till registrerade skördedata, var som helst och när som helst, samtidigt som även dina kollegor också är uppdaterade i real tid.  Så sluta med pappersanteckningar som försvinner eller glöms bort och registrera i mobilen och du får en mer lönsam och effektiv skörd.

Programmet kan användas tillsammans med Näsgård Mark eller som en separat modul. ’Lagerstyrning av skörd’ är möjlig på mobil/smartphone, surfplatta och via hemsida på PC.

10 fördelar med online lagerhantering av grödor på mobil och surfplatta:

 • Effektiv överblick
 • Löpande åtkomst av behållning
 • Åtkomst av data på mobil
 • Skapa och hantera data oavsett var och när
 • Möjligt att flera användare delar uppgifterna
 • Skapa egna och externa lager
 • Kan användas tillsammans med ditt Näsgård MARK
 • Enkel användning
 • Spar tid och resurser
 • Hanterar alla typer av skörd, även t.ex. vallskörd

LAGERSTYRNING INSATSVAROR 

Administrera köp, försäljning och förbrukning av insatsvaror.

Funktioner i lagerstyrning insatsvaror:

 • Registrering av inköp och inköpspris.
 • Registrera vidare försäljning av insatsvaror.
 • Valfri periodlängd vid lagerberäkning.
 • Beräkning av aktuella mängder i lagren, utifrån lager och utförda insatser på fältkorten.
 • Beräkna inköpslista utifrån lager och planerade insatser på fältkorten.
 • Prisberäkning utifrån olika modeller och överföring av detta pris till produktregistren.

Enkel registrering – även vid flera driftsenheter

När insatsvaror köps in, t.ex. växtskyddsmedel eller handelsgödsel, så registreras mängder och priser i modulen. Även vidare försäljning och returer kan registreras. Lagermodulen kan arbeta på tvärs av flera driftsenheter. Detta innebär att man kan ha överblick över mängderna i det gemensamma lagret när inköpen sker gemensamt för t.ex. lantbrukare som samarbetar.

Full integration ger säker funktion 

Med full intergaration med registreringarna på fältkorten i Näsgård MARK säkras att man får en korrekt beräkning av lagersaldo utifrån köp, försäljning och förbrukning.  Modulen ger också underlag för inköp då en lagerkorrigerad inköpslista kan tas fram.

MODULER I PROGRAMPAKETET I NÄSGÅRD MARK

 • Åtkomst från flera datorer
 • Fler driftsenheter
 • Arbetsorder
 • Lagerstyring av grödor (handelsvaror)
 • Näsgård MOBILE
 • Maskininvestering
 • Kemikoll.

Datalogisk.se