Kontakta oss på tlf 0415 40025
28 december, 2016

Näsgård Mark versioner

NÄSGÅRD MARK VÄXTODLINGSPROGRAM

När du köper ett Näsgård program köper du en användningsrätt till programmet i 12 månader i form av ett serviceavtal. Detta avtal gäller även för uppdateringar och telefonsupport för programmet under denna tid. Serviceavtalet förlängs och faktureras automatiskt, om inte avtalet är uppsagt senast 2 månader innan avtalets slut. Näsgård Mark växtodlingsprogram finns i 5 olika grundversioner. Dessa kan byggas på med olika moduler. Du kan när som helst gå från en version till en annan. Här nedan ser du vad som ingår i de olika versionerna.

Översikt

Standard funktioner i de olika versionerna MOBILE Journal Pro ProXtra Advicer
Internet baserat program        
Lägga in skifte, grödor
EU-ansökan planering  
Planera/registrera insatser i fältkort
Kopiera planerade/utförda insatser mellan fält
Ändra insatser, priser, mängder på flera fält samtidigt  
Karenstid på växtskyddsmedel läggs automatiskt in på behandlingar
Kommentarer som sprutjournaler mm
Förval av insatser, förare, maskiner och noter på behandlingar. (t.ex. återkommande insatser i sprutjournalen som påfyllningsplats mm)  
Gödselråd / gödselplanering utifrån SJV:s riktlinjer    
Lager för stallgödsel. SJV normer produktion, köp, försäljning    
Lager för insatsvaror. Registrering av köp och sälj, beräkning      
Skapa arbetsorder. Koppling av insatser till en arbetsorder      
Scenarier, jämförelse av olika insatsers inverkan ekonomiskt    
Endast utskrift av Fältkort, sprutjournal och Mängder        
Standardutskrifter av rapporter  
Möjligt att få egna funktioner och egna utskrifter för organisationen        
Möjlighet att välja innehåll i utskrifter med snabbval
Utskrifter för odlingsjournaler    
Arbeta med flera driftsenheter samtidigt Standard vid flera driftsenheter
Datalogisk.se