Kontakta oss på tlf 0415 40025
4 mars, 2016

Näsgård KARTA

Kartor inom lantbruket har alltid haft stor betydelse. Gamla dräneringskartor och fastighetskartor är bara ett par exempel på detta. Idag är SAM ansökan ett exempel på där geografisk information har stor betydelse.

Med Näsgård KARTA kan du hantera de typer av geografisk information som det finns på ett modernt lantbruk. Programmet finns i 3 olika grundversioner, till dessa går olika moduler att bygga på t.ex. för att skapa tilldelningskartor.

Med Näsgård KARTA får du bland annat detta:

  • Geografisk översikt var skiftena ligger.
  • Presentera uppgifter på skiftena som hämtas från växtodlingsprogrammet som t.ex. gröda, areal, sort, mängder av insatsvaror.
  • Redigera arealer. Dela och slå samman skiften. Du kan dela med en bestämd areal eller avstånd från en fältkant. Det går även enklet att dela av areal runt hela fältet eller del längs kant t.ex. för skyddszoner.
  • Mäta längder. Dessa kan presenteras som linje+ text på kartan.
  • Överskådlig markkartering. Visa som färglagda interpollerade kartor eller som punktkartor. Visa analysvärde som text vid provpunkt och medeltal för fältet.
  • Beräkna och överföra analysmedeltal per skifte till växtodlingsplanen, som där ligger som grund för gödselråd.
  • Utskrifter som kan ske i viss skala, specifikt avgränsat område eller fält med smma förutsättningar t.ex. samma gröda. Utskriften kan kompletteras med egna texter och kommentarer innan utskrift sker.
  • Överföra skiftesdelningar och skiftesuppgifter till SAM Internet.

Det går också att komplettera kartprogrammet med moduler för:

  • Hantera skördekarteringsuppgifter.
  • Skapa styrfiler för insatsvaror t.ex. kalk, gödning, utsäde osv.

Det kan vara svårt att finna dräneringar i fält utifrån gamla papperskartor. Men det finns lösningar. En är at digitalisera  dina gamla papperskartor med hjälp af Näsgård KARTA. 

NÄSGÅRD OPTIMIZER MODUL

Näsgård OPTIMIZER kan användas i fält eller hemma på kontoret för att optimera körningen i fält. Detta baserat på minsta antalet vändningar och optimal körriktning. Som användare anger man endast arbetsbredd samt antal vändtegsdrag.

Det nya programmet fungerar som en modul till Näsgård managementprogram och arbetar tillsammans med Näsgård KARTA och Näsgård MOBILE.

Hämta manual

KARTUNDERLAG

Som geografiskt underlag i kartprogrammet kan uppgifter hämtas från SAM Internet. I vissa versioner finns Google Maps och jordbruksverkets blockkarta som bakgrundskartor. Från denna kan du sedan kopiera block till din egna fältkarta.

 

Information om Näsgård KARTA kan du hämta här.

Näsgård KARTA finns i flera olika versioner. Vad som skiljer de olika versionerna åt kan du se här.

 

Datalogisk.se