Kontakta oss på tlf 0415 40025
30 januari, 2017

Växtodlingsprogram i fält – Näsgård Mobile

NÄSGÅRD MOBILE, MÖJLIGHETERNAS SYSTEM 

Dina uppgifter finns tillgängliga direkt när du loggar in. Ni kan vara flera personer som använder olika verktyg och ändå arbetar med samma data. Näsgård MOBILE används som ett fristående växtodlingsprogram eller kopplat till Näsgård Mark via Näsgård Online. Alla data sparas i ”molnet” vilket innebär att uppgifterna alltid är tillgängliga och samtidigt sä- kerhetskopierade. Tänk på att en sprutjournal skall sparas i 3 år och dokumenterad gödsling skall sparas i 6 år enligt tvärvillkoren. Med Näsgård MOBILE vet du var uppgifterna finns.

Flera användare kan registrera samtidigt i systemet. Ingen synkronisering, redigerade uppgifter blir direkt tillgängliga för alla användare. Alla typer av insatser i fält går att registrera. Enkelt att välja vilka insatser som skall visas på skärmen, t.ex. endast visa planerat växtskydd för alla höstvete fält. Kan lätt direkt i fält se tidigare insatser gjorda på fältet, även tidigare år. Går att kopiera insatser till valfria fält. Möjligt att skriva ut uppgifter, även direkt i fält. Hanterar obegränsat antal driftsenheter. Kan även kompletteras med tidredovisning.

VALFRIHET MED NÄSGÅRD MOBILE

Använd Näsgård MOBILE från en Android telefon, Iphone, Ipad eller annan surfplatta som passar dig. Du kan även använda en dator med internet om du önskar. Dina uppgifter finns tillgängliga direkt när du loggar in. Ni kan vara flera personer som använder olika verktyg och ändå arbetar med samma data.

NÄSGÅRD MOBILE VERSIONER

Det finns alltid en version av Näsgård MOBILE som passar din lantbruksdrift. Använd det som fristående program om du endast vill planera, registrera och samla uppgifter på ett enkelt sätt utan att installera program på din dator. Använder du Näsgård MOBILE tillsammans med Näsgård Mark har du fler möjligheter att efterbearbeta de inlagda uppgifterna i MOBILE, t.ex. beräkna ekonomi. Har din rådgivare Näsgård kan han dela ut dina data från Näsgård programmet till dig via Näsgård MOBILE. Rådgivaren kan planera insatser som du kan redigera och ändra status för i MOBILE. Både du och rådgivaren ser direkt alla ändringar oavsett vem som registrerat dessa.

 

Som fristående program

Tillsammans med Näsgård Mark

Skapa skifte, ange gröda och skiftesareal i MOBILE.

 

Skapa insats på skifte t.ex. ny växtskyddsbehandling.

Kopiera insats till valfria skifte.

Ange tvärvillkors uppgifter till sprutjournal.

Visa, skriva ut eller sända utskrift via e-post.

Mängdsammanställnings utskrift, visar mängder av alla insatsmedel.

Fältkorts utskrift, visar alla insatser som är gjorda för respektive skifte.

Sprutjournals utskrift, uppfyller lag och tvärvillkorskrav, karenstider infogas med automatik i utskriften.

Utskrifter kan avgränsas så sammanställning sker på utförda, planerade eller för alla insatser. 

Kan fås med flera driftsenheter.

 Kan utökas med Näsgård TID.

Näsgård MOBILE tillsammans med Näsgård TIDNäsgård Tid

Med Näsgård TID kan alla uppgifter som görs i företaget registreras direkt när de utförs. Därmed säkerställs att uppgifterna blir rätt och därmed också underlaget för t.ex. fakturering och löneutbetalning. Det går enkelt för en medarbetare att sammanställa tider och insatser i Näsgård MOBILE. Genom detta kan han kontrollera vid arbetets slut att inga tider eller insatser missats. I Näsgård TID skapas kunder, aktiviteter och insatsvaror. Det är även här som underlag och sammanställningar tas fram som rapporter. Finns även växtodling i företaget hämtas fält och gröduppgifter direkt från växtodlingsplanen.

Datalogisk.se