Kontakta oss på tlf 0415 40025
24 februari, 2016

Manualer MARK och TID

Aktuella manualer

In och ut leveranser, beräkning av lager för skörd

Registrera via Kluster 2020-03-31

Skapa arbetsorder 2020-03-31

———-

Ny användare av Näsgård

Allmänt om funktioner och hur du arbetar med Näsgård

Hämta fält och gröda från SAM Internet

Driftsenheter

Skapa/välj driftsenhet

Allmänna funktioner

Kolumnuppsättning

Kortkommando

Register

Allmänt om register till växtodlingsdelen

Konvertera lokala medel till normmedel

Gemensamt register vid flera driftsenheter

Uppdatera växtskyddsregister ny 2020-05-13

Gemensamt register rådgivare

Organisk gödsel

Organisk gödsel med schablonvärde från Jordbruksverket

Organisk gödsel med näringsvärde från registrerade djur enligt Jordbruksverkets riktlinjer

Organisk gödsel med näringsvärde från egna analysvärde

Organisk gödsel köp och försäljning

Avstämning av organiska gödsellager

Växtodlingsplan

Växtodlingsplan generellt

Skapa fält

Ta bort fält

Välj gröda/sort på fälten

Skifta gröda på fält, vad skall man tänka på

Överföra arealer från karta

Markarteringsuppgifter allmänt 2020-02-28

Överföra medeltal för analyser från karta 2020-02-28

SAM ansökan

Export till SAM Internet 2020 2020-02-13

Näsgård gröda som motsvarar SAM grödkod 2020 2020-02-13

Förgrönings beräkning

Överföra obrukade fältkanter från kart- till markprogram

Grunduppgifter som berör SAM ansökan

Hämta ändrade blockuppgifter till vo-plan och karta

Gödselbehov

Flerårig balans P och K

Kvävebehov enligt Jordbruksverkets riktlinjer. Ändra N-behov till lokala förutsättning

Övriga näringsbehov enligt Jordbruksverkets riktlinjer. Ändra till lokala förutsättningar

Gödselplanering

Beräkning av mängd gödselmedel utifrån gödselbehov

Automatisk beräkning av gödselgivor

Fältkort

Generellt om fältkort

Skapa/ändra insatser

Registrera via Kluster 2020-03-31

Ange noter t.ex. vindstyrka till en sprutjournal

Kopiera insatser mellan fält

Se/ändra i fältkortets sammanställning

Nyckeltal för insatser

Karenstider för växtskyddsmedel

Skapa arbetsorder ny 2020-03-31

Skapa alternativ scenario för insatser

Allmänt om hantering av kostnader/intäkter

Förval av insatser i fältkort

Kemikoll

Användning av Kemikoll ny 2020-05-13

Utskrifter

Generellt om utskrifter

Ändra layout på utskrifter

Export av data

Näsgård Mark export TAC uppgifter

Lagerstyrning

Köp, försäljning, beräkning av lager av insatsvaror

In och ut leveranser, beräkning av lager för skörd

Maskininvestering

Beräkning av maskinkostnader

TID

Norminsatser som du kan använda i TID

Exempel på TID kontoplan/registreringar

Register som berör TID registreringar

TID registreringar

Utskrifter från TID registreringar

TID registreringar i Mobile

Datautväxling, vid arbete på olika datorer

Flytta data med USB eller e-post

Uppsättning, datautväxling via Internet

Arbeta med datautväxling via Internet

Arkivera data

Spara ned en kopia på data för enskilda driftsenheter

Säkerhetskopiera

Skapa säkerhetskopia. Finns flera driftsenheter kopieras alla i samma fil samtidigt

Dator råd

Våra råd angående datorer

När du byter dator

Installera programmet på ny dator

Flytta data till ny PC

Licensbestämmelser

Allmänna licensbestämmelser

Datalogisk.se