Kontakta oss på tlf 0415 40025
24 februari, 2016

Manualer MARK och TID

Aktuella manualer

Växtföljd grundvillkor 2023-07-06

Marktäckning, grundvillkor 2023-07-11

Miljöytor, grundvillkor för att uppfylla krav för miljöytor 2023-09-25

Växtodlingsplan till Jordbruksverket 2023-02-09

Växtnäringsbalans 2022-02-08

———-

Licensvillkor och hantering av kunddata 

Om licens och GDPR hantering läser du här

Ny användare av Näsgård

Näsgård MARK Program uppbyggnad 2021-02-16

Hämta fält och gröda från SAM Internet

Driftsenheter

Näsgård MARK driftsenheter 2021-02-10

Allmänna funktioner

Näsgård kortkommando 2021-02-16

Register

Näsgård MARK register allmänt 2021-02-16

Konvertera lokala medel till normmedel

Gemensamt register vid flera driftsenheter

Uppdatera växtskyddsregister 2020-05-13

Gemensamt register rådgivare

Organisk gödsel

Organisk gödsel med schablonvärde från Jordbruksverket

Organisk gödsel med näringsvärde från registrerade djur enligt Jordbruksverkets riktlinjer

Organisk gödsel med näringsvärde från egna analysvärde

Organisk gödsel köp och försäljning

Avstämning av organiska gödsellager

Växtodlingsplan

Växtodlingsplan generellt

Skapa fält

Ta bort fält

Välj gröda/sort på fälten

Skifta gröda på fält, vad skall man tänka på

Överföra arealer från karta

Markarteringsuppgifter allmänt 2020-02-28

Överföra medeltal för analyser från karta 2020-02-28

Grundvillkor

Växtföljd, beräkning för att uppfylla krav på att skifta grödor 2023-07-06

Marktäckning, grundvillkor för att hålla marken täckt på hösten 2023-07-11

Miljöytor, grundvillkor för att uppfylla krav för miljöytor 2023-09-25

SAM ansökan

Näsgård export SAM Internet 2023    2023-03-02

SAM Grödkoder vs Näsgård gröda    2023-03-02

Överföra obrukade fältkanter från kart- till markprogram

Grunduppgifter som berör SAM ansökan

Hämta ändrade blockuppgifter till vo-plan och karta

Gödselbehov

Flerårig balans P och K

Kvävebehov enligt Jordbruksverkets riktlinjer. Ändra N-behov till lokala förutsättning

Övriga näringsbehov enligt Jordbruksverkets riktlinjer. Ändra till lokala förutsättningar

Gödselplanering

Beräkning av mängd gödselmedel utifrån gödselbehov

Automatisk beräkning av gödselgivor

Växtnäringsbalans 2022-02-08

Växtodlingsplan till Jordbruksverket 2023-02-09

Fältkort

Generellt om fältkort 2022-12-13

Skapa/ändra insatser

Näsgård MARK Kluster 2021-02-16

Ange noter t.ex. vindstyrka till en sprutjournal

Kopiera insatser mellan fält

Se/ändra i fältkortets sammanställning

Nyckeltal för insatser

Karenstider för växtskyddsmedel

Skapa arbetsorder 2020-03-31

Skapa alternativ scenario för insatser 2022-07-29

Allmänt om hantering av kostnader/intäkter

Förval av insatser i fältkort

Kemikoll

Näsgård MARK Kemikoll 2021-02-16

Utskrifter

Generellt om utskrifter

Ändra layout på utskrifter

Export av data

Näsgård Mark export TAC uppgifter

Lagerstyrning

Köp, försäljning, beräkning av lager av insatsvaror

In och ut leveranser, beräkning av lager för skörd

Maskininvestering

Beräkning av maskinkostnader

TID

Norminsatser som du kan använda i TID

Exempel på TID kontoplan/registreringar

TID register 2021-02-16

TID registreringar

Utskrifter från TID registreringar

TID registreringar i Mobile

Säkerhetskopiera

Skapa säkerhetskopia. Finns flera driftsenheter kopieras alla i samma fil samtidigt

Dator råd

Våra råd angående datorer

När du byter dator

Installera programmet på ny dator

Hjälpredan

 

Datalogisk.se