Kontakta oss på tlf 0415 40025
4 mars, 2016

GPS-observation

Näsgård Observation är en tilläggsmodul till Näsgård MOBILE. Med hjälp av din mobiltelefons GPS kan du registrera exakt en observation och koppla en kommentar och/eller ett foto till denna, alltsammans direkt i telefonen.

Eftersom programmet finns i din telefon är det alltid med och fungerar därmed som ditt extra digitala minne. Alla observationer sparas direkt i ”molnet” så du behöver aldrig vara orolig för att de skall försvinna.

I Näsgård MOBILE Observation visas observationer i form av tydliga symboler utifrån olika grupper av symboler, olika typer får olika ikoner på kartan. En observation kan registreras som en punkt eller en linje.

Här är några exempel på användbarheten i Näsgård Observation:

  • Markera ut t.ex. dräneringar, brunnar och dikesögon så du enkelt finner dem igen.
  • Tag ett foto och bilden blir geotaggad till den plats där du tog bilden. Du kan återkomma till platsen för att se utveckling t.ex. på grödan eller skadegörare.
  • Dokumentera t.ex. gräsogräs för att se hur utbredningen minskar eller ökar olika år.
  • Observationerna visas och kan redigeras i Näsgård KARTA.

Funktionen manuella observationen gör att du genom att klicka på kartan direkt kan skapa en observation, mäta längder eller rita in en areal. Eftersom denna funktion inte använder GPS funktionen kan du använda den oavsett var du befinner dig.

Här är några exempel på observationer:

Nedgrävda brunnar, dräneringsledningar, nu kan du enkelt mäta in dessa och återfinna dessa igen med hjälp av din telefon


Varje observation märks även med tid och datum och vilket skördeår de tillhör. Har du även Näsgård MOBILE Mark kan du ange fältuppgifter.

Du kan välja att skriva en anteckning eller ta ett foto som sparas på observationen eller kombinera båda alternativen.

Det går att visa valfria snabbknappar på skärmen som innebär att du kan logga t.ex. sten eller ett vått område när du kör och bearbetar fältet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datalogisk.se