4 mars, 2016

GPS-observation

GPS-observation – med hjälp av din smartphone eller surfplattas inbyggda GPS kan du markera platser och till dessa platser koppla en kommentar och/eller ett foto. Eftersom programmet finns i din telefon är det alltid med och fungerar därmed som ditt extra digitala minne. Alla observationer sparas direkt i ”molnet” så du behöver aldrig vara orolig för att de skall försvinna.

En observation kan göras för t.ex. en brunn, dräneringsledning, vått område, skyddsobjekt vid kemiskt växtskydd, ogräs, mm.

I Näsgård MOBILE Observation visas observationer i form av tydliga symboler utifrån olika grupper av symboler. En observation kan vara både en linje eller i form av en punkt.

Modulen kan används tillsammans med Näsgård MOBILE mark eller som ett självständigt program.

Här är några exempel på observationer:

Nedgrävda brunnar, dräneringsledningar, nu kan du enkelt mäta in dessa och återfinna dessa igen med hjälp av din telefon


Varje observation märks även med tid och datum och vilket skördeår de tillhör. Har du även Näsgård MOBILE Mark kan du ange fältuppgifter.

Du kan välja att skriva en anteckning eller ta ett foto som sparas på observationen eller kombinera båda alternativen.

Det går att visa valfria snabbknappar på skärmen som innebär att du kan logga t.ex. sten eller ett vått område när du kör och bearbetar fältet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datalogisk.se