Kontakta oss på tlf 0415 40025
3 mars, 2016

Program

Näsgård Management är vårt samlingsnamn på våra olika program som omfattar växtodlings-, kart- och tidredovisningsprogram.

Gård

Näsgård Mark, växtodlingsprogrammet som hjälper dig att planera och följa upp din växtodling, samt att uppfylla regler och krav från myndigheter och firmor.

Näsgård MOBILE, med vars hjälp du kan registrera uppgifter direkt i fält, t.ex. uppgifter i sprutjournalen. Kan användas som komplement till Näsgård Mark eller som fristående program.

Näsgård Karta, ger dig geografisk överblick och enkel redigering av dina skiftesgränser.

Näsgård TID, sammanställer hur dina resurser utnyttjas samtidigt som underlag skapas för fakturering och löneutbetalning.

Näsgård Soilsystem, programmet för dig som professionellt hanterar markkarteringsuppgifter.

Du kan kombinera innehållet i ditt Näsgård Management med de program som du har användning för just nu och komplettera efterhand som dina förutsättningar förändras.

 

 

Datalogisk.se