Kontakta oss på tlf 0415 40025
18 juli, 2016

Näsgård Soilsystem

Näsgård Soilsystem är en helhetslösning för markkartering, utvecklat av Hushållningssällskapen i Skåne tillsammans med Datalogisk. Vid utveckling av systemet har enkelt och säkert varit ledgivande ord.

I NÄSGÅRD SOILSYSTEM FINNS UNIKA MÖJLIGHETER SOM UNDERLÄTTER ARBETET MED MARKKARTERING 

 • Alla provnummer och analysvärden är inlagda på respektive kund de år är gjorda.
 • När en ny beställning av markkartering görs, letas tidigare provpunkter med x och y värde upp och provet tas på samma plats igen. Provpunkterna kan hämtas från kundens tidigare uppgifter eller sökas utifrån kartan.
 • För utskrifter av analyskartor kan en uppsättning göras så att dessa kan skrivas ut löpande för valda analystyper.
 • Statistik utdrag kan göras från systemet.

NÄSGÅRD SOILSYSTEM ÄR ETT SÄKERT OCH ENKELT SYSTEM ATT ANVÄNDA 

 • Enkelt och säkert för användaren. Alla uppgifter och kartor i samma system.
 • Säkert. Kontroller när uppgifterna enkelt överförs till/från fältenhet och laboratorium.
 • Kartor och tabeller skrivs säkert ut efter förbestämd uppsättning.
 • Enkelt och spar tid. Hushållningssällskapen i Skåne har i praktisk drift visat att Näsgård Soilsystem sparar mer än två arbetstimmar per kund, samtidigt som analyssäkerheten har ökat.
 • Enkelt för kund. Kunden vet att befintliga provpunkter används och kan säkert jämföra direkt med tidigare analysvärden.
 • Utskrifter ser likadana ut varje gång kunden får uppgifter.
 • Får ut säker statistik, t.ex. för att finna försöksplatser.

Näsgård Soilsystem bygger på Näsgård Advicer växtodlingsprogram. Därmed kan även gödselråd baserat på markkarteringen och Jordbruksverkets riktlinjer skapas i samma system. Även styrfiler kan skapas utifrån analysvärdena.

Information om Näsgård Soilsystem kan du se här.

Kontakta Per-Olof Klang på 0415-40025 om du vill veta mer om Näsgård Soilsystem.

Green sprout

Datalogisk.se