Kontakta oss på tlf 0415 40025
2 januari, 2017

Markkarteringssystem

Näsgård Soilsystem är en helhetslösning för markkartering, utvecklat av Hushållningssällskapen i Skåne tillsammans med Datalogisk.

Vid utveckling av programmet har enkelt och säkert varit ledgivande ord.

 • Enkelt och säkert för användaren. Alla uppgifter och kartor i samma system.
 • Säkert. Kontroller när uppgifterna enkelt överförs till/från fältenhet och laboratorium.
 • Enkelt. Kartor och tabeller skrivs säkert ut efter förbestämd uppsättning.
 • Enkelt, spar tid. Hushållningssällskapen i Skåne har i praktisk drift visat att Näsgård
 • Soilsystem sparar mer än två arbetstimmar per kund, samtidigt som analyssäkerheten har ökat.
 • Enkelt för kund. Kunden vet att befintliga provpunkter används och kan säkert jämföra direkt med tidigare analysvärden.
 • Enkelt. Utskrifter ser likadana ut varje gång kunden får uppgifter.
 • Enkelt. Att få ut säker statistik, t.ex. för att finna försöksplatser.

NÄSGÅRD SOILSYSTEM BYGGER PÅ GPS-PUNKTER 

Grunden för systemet bygger på att alla analyspunkter mäts in med hjälp av GPS. Eftersom GPS-punkterna är unika är det till dessa som uppgifter i databaserna kopplas. Vid omprovtagning tas proverna på samma koordinatpunkter vilket innebär bättre möjlighet att jämföra de nya värdena mot de tidigare.

BESTÄLLNING MARKKARTERING 

När en kund gör en beställning på en ny markkartering hämtas befintliga X- och Y värde på de fält som ska provtas till beställningen. Detta kan göras geografiskt eller från kundnummer, även på ytor eller kundnummer som tillhört en annan person. Alla punkter med tidigare förråds- och jordartsanalyser presentas på en karta och kan där redigeras. Det kartunderlag som används i programmet är Jordbruksverkets blockkartor som finns i programmet för hela länet.

AGRIKART ÄR SYSTEMETS FÄLTPROGRAM 

Agrikart gör det enkelt att logga nya provpunkter samt finna tidigare X- och Y värde. Förråds- och jordartsanalyser samt kunduppgifter kan tillföras eller ändras direkt i fält. Uppgifterna överförs smidigt via en XLM-fil till och från Agrikart.

TILL LABORATORIUM 

När uppgifterna kommer tillbaka in i systemet från Agrikart görs en kontroll på att provpunkterna i fält överensstämmer med utlästa prover. Är nya provpunkter tillagda visas detta. På samma sätt kontrolleras de uppgifter som kommer tillbaka från laboratoriet. Även uppgifterna till och från laboratoriet sänds i en XLM-fil. Dessa uppgifter är avidentifierade när de sänds till laboratoriet.

UTSKRIFTER 

När utskrifter av kartor ska ske, görs detta löpande för de valda analyserna. I en uppsättning bestäms vilken typ av utskrift som ska ske och hur utskriften ska se ut. Utskriften kan ske som interpolerade kartor, punktkartor och text vid analyspunkt eller en kombination av dessa. Det går även att skriva ut analysvärde i tabellform, prov för prov. På utskrifterna infogas automatiskt uppgifter som legend, kunduppgifter, logotyp och organisationsnamn.

STATISTIK 

Eftersom alla analysvärden finns i samma databas är det enkelt att få fram statistik för de olika analystyperna. Värde kan sökas t.ex. för en analystyp mellan två värden, i en bestämd tidsperiod och för en vald ort, kommun osv. Dessa värden kan sedan visas geografiskt på en karta eller exporteras ut för bearbetning i externa system.

GÖDSELRÅD 

Näsgård Soilsystem bygger på Näsgård Advicer växtodlingsprogram. Därmed kan även gödselråd baserat på markkarteringen och Jordbruksverkets riktlinjer skapas i samma system. Även styrfiler kan skapas utifrån analysvärdena.

Näsgård Soilsystem ingår i Näsgård programserien som består av olika versioner av växtodlings– och kartprogram.

VÅRA ÖVRIGA PRODUKTER FÖR JORDPROV ÄR: 

 • Wintex 1000, automatisk jordprovtagare till 30 cm djup.
 • Wintex 1000s, automatisk med hydraulisk hammare jordprovtagare till 30 cm djup.
 • Wintex 2000, provtagare för provtagning ner till 60 cm.
 • Wintex 3000, provtagare för provtagning ner till 90 cm.
 • Wintex MCL3, provtagning ned till 2 meters djup, t.ex. för kväveprofiler.
Datalogisk.se