Kontakta oss på tlf 0415 40025
27 december, 2016

Wintex MCL3

Wintex MCL3 används i många länder i Europa av myndigheter, institut och entreprenörer för att ta kväve profiler. Detta för maskinens förmåga att ta homogena jordprover av hög kvalitet i hela provdjupet.

Wintex MCL3 produceras i tät samarbete med Geonor i Norge som utvecklat maskinen tillsammans med Hydro Agri.

Provet tas med en sond som en hammare slår ned med 2400 slag i minuten. När sonden nått fullt djup roterar den ett varv innan den lyfts upp.

Wintex MCL3 finns i två olika modeller som båda tar prov till 1,2 eller 2 meters djup.

Wintex MCL3 har ett eget hydraul system och kan monteras på UTV, trailers, pickup eller andra fordon. Kan levereras att ta prov till 1,2m eller 2m djup.

Wintex MCL3T är en lättare maskin utan egen hydraulik som skall monteras på en traktors trepunktslyft och använder också dennas hydraulik. Även denna kan levereras för att ta prov till 1,2m eller 2m djup.

Ladda ned broschyr om Wintex här

Du kan se en film med Wintex MCL3 i arbete här

och med MCL3T här

Datalogisk.se