Kontakta oss på tlf 0415 40025
4 mars, 2016

Näsgård MOBILE

Tänk dig att du har alla dina uppgifter som berör dina insatser i din växtodling med dig överallt. Med Näsgård MOBILE har du alltid tillgång till dina växtodlingsdata oavsett om du använd valfri dator, mobiltelefon eller surfplatta med Internet.

Näsgård MOBILE FINNS I TRE OLIKA VERSIONER:

  • Som fristående växtodlingsprogram, du behöver inte tänka på några programuppdateringar eller säkerhetskopieringar. Du gör alla registreringar via webben i Näsgård MOBILE, som att skapa nya fält, lägga in grödor på fälten och registrera alla insatser du gör på fälten. Du kan skriva ut sprutjournal, fältkort och mängdsammanställning från systemet.
  • Som komplement till Näsgård Mark. Planering och uppföljning görs i PC programmet. Via MOBILE registeras uppgifter i fält.
  • Som komplement till Näsgård TID. Tidredovisning sker direkt i fält via Näsgård MOBILE. Uppgifterna sammanställs i Näsgård TID programmet på kontorsdatorn.

Har man både Näsgård Mark och TID kan både fält och tid redovisning ske i samma Näsgård MOBILE program i fält.

Oavsett version kan flera personer registrera samtidigt i systemet. Eftersom uppgifterna sparas direkt på en server har alla tillgång till samma uppgifter direkt utan att någon synkronisering skall utföras.

ALLA TYPER AV SKIFTESINSATSER GÅR AT REGISTRERA I NÄSGÅRD MOBILE

Du kan t.ex. registrera alla de uppgifter som behövs för att uppfylla kraven på en sprutjournal. Dessutom kan du ange kommentarer och noter som hjälper dig att följa upp verkan av växtskydds insatsen. t.ex. vid användning av en markherbicid kan jordfuktighet anges som kan påverka resultatet. Utför du bekämpningsarbete till andra lantbrukare, kan du innan du lämnar kunden sända iväg en sprutjournal i PDF format till kundens e-post adress. Därmed uppfylls tvärvillkorskravet på att aktuell sprutjournal skall finnas på kundens gård. I denna sprutjournal infogas automatiskt karenstider för preparaten i de aktuella grödorna.  

REGISTRERING OCH UPPFÖLJNING DIREKT I FÄLT

De flesta som börjar använda Näsgård MOBILE gör det för att registrera åtgärder direkt i fält. Men när de använt MOBILE ett tag kommer de också på hur enkelt det är att se när tidigare insatser blev gjorda. Går man i fält t.ex. med sin rådgivare har man direkt tillgång till alla insatser som gjorts tidigare och kan utifrån dessa följa upp utfallet samt planera nya insatser i Näsgård MOBILE.

Information om Näsgård MOBILE kan du hämta här.

Vill du börja använda Näsgård MOBILE som fristående program kan du skapa dina egna inloggningsuppgifter här

Om du eller din rådgivare redan använder Näsgård Mark kontakta oss på 0415-40025 så startar vi upp MOBILE till dig.

[Not a valid template]
Datalogisk.se