Kontakta oss på tlf 0415 40025
3 mars, 2016

Datalogisk historia

Datalogisk

AreaPlan AB etablerades redan 1999 på den Svenska marknaden. Under årens lopp har egenutvecklade Näsgård växtodlingsprogram och Näsgård kartprogram vart grunden i företagets verksamhet. Med ökad efterfrågan och intresse från kunder har programmen kontinuerligt utvecklas fram till dagens version av Näsgård MARK och Näsgård KARTA. Med dessa program samt bland annat Näsgård TID och Näsgård MOBILE, har vi en bred programportföljd som klarar dagens och morgondagens krav från kunder, lagar, odlingskontrakt mm, allt för att underlätta för dig som användare.  Vi använder givetvis dagens möjligheter inom tex Internet för att ge dig bästa möjliga support. Hos oss får du hjälp när du behöver det- via telefon, onlinesupport eller hemma hos dig och din verksamhet.

Redan från starten 1999 har vårt kartprogram hanterat GPS data som markkarteringspunkter, skördekarteringsuppgifter och skapa tilldelningsfiler, vilket idag är en stor tillgång då fler efterfrågar att styra sina insatser i fält via styrfiler.

Eftersom vi hade programvaran för att hantera GPS punkter för markkartering, var det också naturligt att vi började sälja utrustning för jordprovtagning. 2000 sålde vi vår första jordprovtagare från Wintex Agro.    

DATALOGISK I SVERIGE, DANMARK OCH POLEN 

Vår verksamhet drivs i dag från vårt kontor utanför Hörby med försäljning, lager och support. I våra moderna utbildningslokaler har vi kontinuerligt kurser för lantbrukskunder, rådgivare och andra intresserade. Dessutom genomför vi regelbundet lokala kurser runt om i hela Sverige.

Vårt moderbolag sedan 2005 är Datalogisk A/S (del av DLG) med huvudkontor i Nørre Alslev Danmark, i samband med detta ändrade vi vårt namn ut mot marknaden till Datalogisk även i Sverige, samtidigt ändrades det juridiska namnet till Agrinavia AB. Datalogisk har idag 13 st personer anställda. En stor grupp av dessa är skickliga programmerare eftersom dataprogram kontinuerligt behöver utvecklas efter kundernas behov. Nya funktioner och moduler blir efter noggranna tester och kontroller tillgängliga för dig som servicekund utan extra kostnad.

Företaget bedriver idag verksamhet i Danmark, Sverige och Polen med egen personal och har därutöver agenter på andra marknader. Växtodlingsprogrammet Näsgård finns i flera olika språkverisoner- Svenska, Danska, Polska, Engelska, Tyska och Lettiska.

 

Datalogisk.se