Kontakta oss på tlf 0415 40025
24 februari, 2016

Manualer MOBILE

MOBILE Mark

MOBILE allmänna funktioner

MOBILE skapa / redigera fält

MOBILE lägga in / skifta gröda  2020-03-02

MOBILE arbeta med Kluster 2020-03-31

MOBILE som ekodagbok

MOBILE som sprutjournal

MOBILE grovfoder registrering

MOBILE Karta

Observationer. Logga olika objekt i fält

OPTIMIZER. Optimerar dina kördrag

Spårningsfunktion Ny 2020-05-29

MOBILE TID

Registrering av TID uppgifter

MOBILE Lagerhantering

MOBILE Lager för avsaluvara

MOBILE Kemikoll

Kemikoll i Mobile

MOBILE Export

Export The Absolut Company uppgifter

Hämta uppgifter från SAM Internet

Hämta fältuppgifter från SAM Internet

———-

Information om Näsgård MOBILE

Här nedan visas de senaste uppdaterade funktionerna i Näsgård MOBILE

2020-07-08

Programuppdatering MOBILE 3.2

Ändrat: Dagens datum sätts in i behandlingen, detta oavsett om en ny behandlings skapas eller en planerad behandling ändras till utförd.

Ändrat: Om obrukade fältkanter finns på ett fält visas nu texten ”Obrukad fältkant” och dess längd i meter.

Ändrat: Hastighets optimering i programmet.

———-

2020-03-31

Programuppdatering MOBILE 3.1

Nytt: Kluster införs. Ger möjlighet att gruppera fält efter grödor, grödor och sort, samt egen gruppering av fält. I ett kluster kan behandlingar skapas/redigeras som då automatiskt läggs/ändras på alla fält i klustret.

———-

2019-02-12

Programuppdatering MOBILE 3.0

Nytt: Möjlighet att ge personer endast läsrättigheter.

Nytt: Export till The Absolut Company odlingsjournal.

Nytt: Modulen OPTIMIZER öppnas (tilläggsmodul).

Nytt: Lagerhantering av avsaluvaror (grödor)(tilläggsmodul).

Nytt: Finn fält med GPS. Speciell användbart om man har många driftsenheter. Funktionen letar upp och visar fältet man står på, även om driftsenheten inte är öppen

Nytt: Navigering till fält, observation eller punkt via Google Maps.

Nytt: Lagerstyrning av insatsvaror och avsaluvaror (grödor) flyttat till egen flik

Nytt: Går att skifta en insatsvara mot en annan för flera fält samtidigt.

Nytt: Varningar i Kemikoll, visar t.ex. när 50 % reducerad utrustning krävs.

Nytt: Går att importera grödor. (endast när programmet används fristående)

Ändrat: Enklare redigering av grunduppgifter för fält. (endast när programmet används fristående)

Nytt: I modulen Observationer. Manuela observationer. Registrering sker på valfri punkt utan GPS.

Nytt: I modulen Observationer. Går att mäta längder och arealer, både manuellt och med GPS

Ändrat: Förenklad hantering av funktioner i modulen Observationer

———-

2018-05-29

Programuppdatering MOBILE 2.4

Nytt: Registreringsnummer för växtskydd visas nu i register. Underlättar för dig som användare så du väljer rätt version av växtskyddsmedel då preparat med samma namn kan ha olika registreringsnummer och därmed olika användningsvillkor.

Rättat: Pennan för noter döljs inte längre då ändrings görs i behandlingen.

Ändrat: Om det finns ett personnamn i Näsgårds register och detta är samma som inloggad persons namn, infogas detta automatiskt när behandling ändrar status till utfört.

Ändrat: Inloggad persons namn infogas automatiskt i nya behandlingar om detta är vält under användarvillkor.

Ändrat: Nya licensbetingelser och användarvillkor i samband med GDPR, som skall godkännas av användaren innan fortsatt användning av programmet.

———-

2018-04-10

Programuppdatering MOBILE 2.4

Nytt: Kemikoll öppnas. Tilläggsmodul som hjälper dig att kontrollera användning av växtskyddsmedel och direktåtkomst till info för enskilda preparats t.ex. säkerhetsdatablad

Nytt: Du kan nu ändra dina inloggningsuppgifter i programmet.

Nytt: Du kan välja att få infogat ditt namn automatisk på alla behandlingar som sätts till utförda.

———-

Datalogisk.se