Kontakta oss på tlf 0415 40025
24 februari, 2016

Manualer MOBILE

Licensvillkor och hantering av kunddata 

Om licens och GDPR hantering läser du här

MOBILE Mark

Allmänna funktioner

Skapa / redigera fält

Lägga in / skifta gröda  2020-03-02

Registrera för flera fält samtidigt via Kluster 2020-03-31

Registrera uppgifter för ekodagbok

Registrera för sprutjournal

Grovfoder registrering

Arbetsorder 2022-02-08

MOBILE Karta

Karta allmänt om funktioneNy 2022-10-07

Observationer, markera objekt i kartan Ny 2022-10-07

Optimizer, optimerar kördrag  Ny 2022-10-07

Spårningsfunktion 2020-05-29

Karta över fasta skyddsavstånd 2022-05-02

MOBILE TID

Registrering av TID uppgifter

MOBILE Lagerhantering

Lager för avsaluvara

Lager skörd och kontrakt 2023-01-23

MOBILE lager för insatsvaror 2022-07-28

MOBILE Kemikoll

Kemikoll i Mobile

LEXIKEM 2022-02-08

MOBILE Export

Export The Absolut Company uppgifter

Hämta uppgifter från SAM Internet

Hämta fältuppgifter från SAM Internet

———-

Information om Näsgård MOBILE

Här nedan visas de senaste uppdaterade funktionerna i Näsgård MOBILE

2022-10-04

Programuppdatering MOBILE 4.0

Nytt: Enhet visas när man skall välja eller importera nya insatsvaror. Förenklar när samma insatsvara finns med flera enheter t.ex. rapsutsäde.

Nytt: Behandlingar för enskilt skördeår går att låsa Näsgård Mobile.

Nytt: Genom att klicka på ett fält i kartan visas nya ikoner för att få mer info om fältet.

Nytt: Markkarteringsuppgifter kan nu visas som färglagda kartor för respektive fält.

Nytt: Skördekarteringskartor kan nu visas för respektive fält

Rättat: Diverse mindre fel

———-

2022-02-08

Programuppdatering MOBILE 3.4

Nytt: LEXIKEM (tilläggsmodul) Visar i en överskådlig lista om växtskyddsmedel är godkänt, under utfasning eller inte godkänt längre.

Nytt: Möjlighet för administratorn att skapa arbetsorder direkt i Mobile (arbetsorder är en tilläggsmodul)

Nytt: Funktionen Dagens registreringar i TID som sammanställer och visar dagens registreringar.

Nytt: Ny observationstyp för att markera viltskador.

Ändrat: Observationer grupperas och antalet observationer visas, om det finns många observationer inom begränsad yta.

Rättat: Diverse mindre fel rättade

———-

2021-02-16

Programuppdatering MOBILE 3.3

Nytt: I arbetsorder kan nu även väljas planerade order, dvs de behöver inte längre vara tilldelade till en person för att visas i MOBILE

Rättat: Diverse mindre fel rättade.

———-

2020-07-08

Programuppdatering MOBILE 3.2

Ändrat: Dagens datum sätts in i behandlingen, detta oavsett om en ny behandlings skapas eller en planerad behandling ändras till utförd.

Ändrat: Om obrukade fältkanter finns på ett fält visas nu texten ”Obrukad fältkant” och dess längd i meter.

Ändrat: Hastighets optimering i programmet.

———-

2020-03-31

Programuppdatering MOBILE 3.1

Nytt: Kluster införs. Ger möjlighet att gruppera fält efter grödor, grödor och sort, samt egen gruppering av fält. I ett kluster kan behandlingar skapas/redigeras som då automatiskt läggs/ändras på alla fält i klustret.

———-

2019-02-12

Programuppdatering MOBILE 3.0

Nytt: Möjlighet att ge personer endast läsrättigheter.

Nytt: Export till The Absolut Company odlingsjournal.

Nytt: Modulen OPTIMIZER öppnas (tilläggsmodul).

Nytt: Lagerhantering av avsaluvaror (grödor)(tilläggsmodul).

Nytt: Finn fält med GPS. Speciell användbart om man har många driftsenheter. Funktionen letar upp och visar fältet man står på, även om driftsenheten inte är öppen

Nytt: Navigering till fält, observation eller punkt via Google Maps.

Nytt: Lagerstyrning av insatsvaror och avsaluvaror (grödor) flyttat till egen flik

Nytt: Går att skifta en insatsvara mot en annan för flera fält samtidigt.

Nytt: Varningar i Kemikoll, visar t.ex. när 50 % reducerad utrustning krävs.

Nytt: Går att importera grödor. (endast när programmet används fristående)

Ändrat: Enklare redigering av grunduppgifter för fält. (endast när programmet används fristående)

Nytt: I modulen Observationer. Manuela observationer. Registrering sker på valfri punkt utan GPS.

Nytt: I modulen Observationer. Går att mäta längder och arealer, både manuellt och med GPS

Ändrat: Förenklad hantering av funktioner i modulen Observationer

———-

2018-05-29

Programuppdatering MOBILE 2.4

Nytt: Registreringsnummer för växtskydd visas nu i register. Underlättar för dig som användare så du väljer rätt version av växtskyddsmedel då preparat med samma namn kan ha olika registreringsnummer och därmed olika användningsvillkor.

Rättat: Pennan för noter döljs inte längre då ändrings görs i behandlingen.

Ändrat: Om det finns ett personnamn i Näsgårds register och detta är samma som inloggad persons namn, infogas detta automatiskt när behandling ändrar status till utfört.

Ändrat: Inloggad persons namn infogas automatiskt i nya behandlingar om detta är vält under användarvillkor.

Ändrat: Nya licensbetingelser och användarvillkor i samband med GDPR, som skall godkännas av användaren innan fortsatt användning av programmet.

———-

2018-04-10

Programuppdatering MOBILE 2.4

Nytt: Kemikoll öppnas. Tilläggsmodul som hjälper dig att kontrollera användning av växtskyddsmedel och direktåtkomst till info för enskilda preparats t.ex. säkerhetsdatablad

Nytt: Du kan nu ändra dina inloggningsuppgifter i programmet.

Nytt: Du kan välja att få infogat ditt namn automatisk på alla behandlingar som sätts till utförda.

———-

Datalogisk.se