Kontakta oss på tlf 0415 40025
24 februari, 2016

Manualer MOBILE

Licensvillkor och hantering av kunddata 

Om licens och GDPR hantering läser du här

MOBILE Mark

MOBILE allmänna funktioner

MOBILE skapa / redigera fält

MOBILE lägga in / skifta gröda  2020-03-02

MOBILE arbeta med Kluster 2020-03-31

MOBILE som ekodagbok

MOBILE som sprutjournal

MOBILE grovfoder registrering

MOBILE arbetsorder 2022-02-08

MOBILE Karta

Karta allmänt om funktioneNy 2022-10-07

Observationer, markera objekt i kartan Ny 2022-10-07

Optimizer, optimerar kördrag  Ny 2022-10-07

Spårningsfunktion 2020-05-29

Karta över fasta skyddsavstånd 2022-05-02

MOBILE TID

Registrering av TID uppgifter

MOBILE Lagerhantering

MOBILE Lager för avsaluvara

MOBILE lager för insatsvaror 2022-07-28

MOBILE Kemikoll

Kemikoll i Mobile

LEXIKEM 2022-02-08

MOBILE Export

Export The Absolut Company uppgifter

Hämta uppgifter från SAM Internet

Hämta fältuppgifter från SAM Internet

———-

Information om Näsgård MOBILE

Här nedan visas de senaste uppdaterade funktionerna i Näsgård MOBILE

2022-10-04

Programuppdatering MOBILE 4.0

Nytt: Enhet visas när man skall välja eller importera nya insatsvaror. Förenklar när samma insatsvara finns med flera enheter t.ex. rapsutsäde.

Nytt: Behandlingar för enskilt skördeår går att låsa Näsgård Mobile.

Nytt: Genom att klicka på ett fält i kartan visas nya ikoner för att få mer info om fältet.

Nytt: Markkarteringsuppgifter kan nu visas som färglagda kartor för respektive fält.

Nytt: Skördekarteringskartor kan nu visas för respektive fält

Rättat: Diverse mindre fel

———-

2022-02-08

Programuppdatering MOBILE 3.4

Nytt: LEXIKEM (tilläggsmodul) Visar i en överskådlig lista om växtskyddsmedel är godkänt, under utfasning eller inte godkänt längre.

Nytt: Möjlighet för administratorn att skapa arbetsorder direkt i Mobile (arbetsorder är en tilläggsmodul)

Nytt: Funktionen Dagens registreringar i TID som sammanställer och visar dagens registreringar.

Nytt: Ny observationstyp för att markera viltskador.

Ändrat: Observationer grupperas och antalet observationer visas, om det finns många observationer inom begränsad yta.

Rättat: Diverse mindre fel rättade

———-

2021-02-16

Programuppdatering MOBILE 3.3

Nytt: I arbetsorder kan nu även väljas planerade order, dvs de behöver inte längre vara tilldelade till en person för att visas i MOBILE

Rättat: Diverse mindre fel rättade.

———-

2020-07-08

Programuppdatering MOBILE 3.2

Ändrat: Dagens datum sätts in i behandlingen, detta oavsett om en ny behandlings skapas eller en planerad behandling ändras till utförd.

Ändrat: Om obrukade fältkanter finns på ett fält visas nu texten ”Obrukad fältkant” och dess längd i meter.

Ändrat: Hastighets optimering i programmet.

———-

2020-03-31

Programuppdatering MOBILE 3.1

Nytt: Kluster införs. Ger möjlighet att gruppera fält efter grödor, grödor och sort, samt egen gruppering av fält. I ett kluster kan behandlingar skapas/redigeras som då automatiskt läggs/ändras på alla fält i klustret.

———-

2019-02-12

Programuppdatering MOBILE 3.0

Nytt: Möjlighet att ge personer endast läsrättigheter.

Nytt: Export till The Absolut Company odlingsjournal.

Nytt: Modulen OPTIMIZER öppnas (tilläggsmodul).

Nytt: Lagerhantering av avsaluvaror (grödor)(tilläggsmodul).

Nytt: Finn fält med GPS. Speciell användbart om man har många driftsenheter. Funktionen letar upp och visar fältet man står på, även om driftsenheten inte är öppen

Nytt: Navigering till fält, observation eller punkt via Google Maps.

Nytt: Lagerstyrning av insatsvaror och avsaluvaror (grödor) flyttat till egen flik

Nytt: Går att skifta en insatsvara mot en annan för flera fält samtidigt.

Nytt: Varningar i Kemikoll, visar t.ex. när 50 % reducerad utrustning krävs.

Nytt: Går att importera grödor. (endast när programmet används fristående)

Ändrat: Enklare redigering av grunduppgifter för fält. (endast när programmet används fristående)

Nytt: I modulen Observationer. Manuela observationer. Registrering sker på valfri punkt utan GPS.

Nytt: I modulen Observationer. Går att mäta längder och arealer, både manuellt och med GPS

Ändrat: Förenklad hantering av funktioner i modulen Observationer

———-

2018-05-29

Programuppdatering MOBILE 2.4

Nytt: Registreringsnummer för växtskydd visas nu i register. Underlättar för dig som användare så du väljer rätt version av växtskyddsmedel då preparat med samma namn kan ha olika registreringsnummer och därmed olika användningsvillkor.

Rättat: Pennan för noter döljs inte längre då ändrings görs i behandlingen.

Ändrat: Om det finns ett personnamn i Näsgårds register och detta är samma som inloggad persons namn, infogas detta automatiskt när behandling ändrar status till utfört.

Ändrat: Inloggad persons namn infogas automatiskt i nya behandlingar om detta är vält under användarvillkor.

Ändrat: Nya licensbetingelser och användarvillkor i samband med GDPR, som skall godkännas av användaren innan fortsatt användning av programmet.

———-

2018-04-10

Programuppdatering MOBILE 2.4

Nytt: Kemikoll öppnas. Tilläggsmodul som hjälper dig att kontrollera användning av växtskyddsmedel och direktåtkomst till info för enskilda preparats t.ex. säkerhetsdatablad

Nytt: Du kan nu ändra dina inloggningsuppgifter i programmet.

Nytt: Du kan välja att få infogat ditt namn automatisk på alla behandlingar som sätts till utförda.

———-

Datalogisk.se