Kontakta oss på tlf 0415 40025
24 augusti, 2016

Växtodlingsprogram

NÄSGÅRD MARK, DET OPTIMALA VÄXTODLINGSPROGRAMMET

Kraven på lantbrukaren blir större år för år. Strukturutvecklingen betyder att driftsenheterna växer. Mer skall planeras, styras och kontrolleras på kortare tid. Inköp av insatsmedel och försäljning av produkter vid rätt tillfälle, styr lönsamheten lika mycket, som att man är duktig på att odla grödorna på fälten. Samtidigt blir kraven på spårbarhet större från myndigheter och firmor. Nya lagkrav, grundvillkor och krav på dokumentation tillkommer kontinuerligt.

En spårbarhet som dock är viktigare för dig som växtodlare, än den som firmor och myndigheter kräver, är den interna spårbarheten. Denna innebär att du själv lätt skall kunna finna fältuppgifter  och fältinsatser för aktuellt år eller tidigare år, för att avstämma t.ex. insatsens utfall, ekonomi eller inköpsbehov. Näsgård MARK och Näsgård KARTA har i över 20 år hjälpt lantbrukare och rådgivare i Sverige att lösa dessa stigande krav inom växtodling.

INNEHÅLLSRIKT

Oavsett vad du vill registrera som berör din växtodling kan du göra detta i Näsgård MARK. Kompletta register underlättar när du skall ange uppgifter. SJV:s normer för gödselråd och stallgödsel finns bakom linjerna. Här finns även bakgrundfakta som berör SAM ansökan som grödkoder, spridningsareals uppgifter och grönmark. Att det finns möjlighet att registrera värde för 42 olika analystyper för jord med tillhörande analysdag har du kanske bara nytta av om du är specialodlare, men det visar bara hur mycket bakgrunds data det finns i programmet.

VALBARHET

Även om det finns möjlighet att registrera många uppgifter i Näsgård MARK är det du som bestämmer vilken väg du skall gå när det gäller vad och hur mycket du skall registrera. Programmet fungera lika bra om du bara vill ha en enkel växtodlingsplan med dina grödor eller total koll på alla insatser där inköpta och fördelade mängder och priser stämmer på öret med din bokföring. Vill du presentera uppgifter direkt på en karta, kan du göra detta med hjälp av Näsgård KARTA. Har du behov av att registrera den tid du lägger utanför dina fält, kan du göra det i modulen TID. Eftersom det också finns flera olika versioner av programmet kan du välja en version som passar dina förutsättningar.

SNABB REGISTRERING

Det går snabbt att arbeta i Näsgård MARK. Lägger du in gröda på ett fält kan du välja att denna gröda även skall vara på andra fält t.ex. alla fält med samma förfrukt. På samma vis kan du välja om en eller flera insatser, både planerade och utförda, även skall registreras på andra fält, både aktuellt skördeår eller andra år . Detta gäller alla typer av insatser som utsäde, gödsel, växtskydd eller maskinarbete. Alla registreringar går att göra direkt i fält med Näsgård MOBILE i din mobiltelefon.

 ÖVERSIKT

Alla typer av fältinsatser som läggs in kan du se på samtidigt på skärmen. Du bestämmer själv om du vill visa ett eller flera fält, grödor, sorter, eller en kombination av dessa. Du kan t.ex. visa alla växtskyddsinsatser för höstvete.

Näsgård Mobil, översikt

AVSTÄMNING AV MÄNGDER

Du kan direkt se en sammanställning av mängder och priser i skärmen. I denna kan du t.ex. stämma av de totala mängderna som är registrerat för ett insatsmedel i programmet med det som finns i ditt fysiska lager. På ett ställe registrerar du den riktiga mängden och denna fördelas relativt på dina registreringar. På detta vis stämmer både uppgifterna med ditt lager och ekonomiredovisningarna blir rätt

NYCKELTAL

Nyckeltal som berör grödfördelning, grönmark, SAM ansökan, spridningsarealer och täckningsbidrag per fält visas direkt i skärmen. Detta gör att du alltid har aktuella uppgifter utan att behöva skriva ut en rapport.

Råg, Näsgård Mobile

FLERA EGENDOMAR

Om du driver flera egendomar eller har skötselavtal med grannen, kan dessa delas upp i enskilda enheter. På detta vis kan du alltid se uppgifter som berör en egendom, exempelvis Sam ansökan, tvärvillkorsuppgifter eller ekonomi sammanställning. Men samtidigt kan du använda samma register och registrera uppgifter på fält som tillhör de olika egendomar samtidigt.

ALTERNATIVA PLANER

Med scenarier kan du jämföra hur olika insatser påverkar exempelvis ekonomin, detta utan att behöva ändra eller radera din ursprungliga planering. Tre olika alternativ kan jämföras samtidigt på en utskrift, men du kan skapa hur många alternativ planer som helst.

SPÅRBARHET

Utskrift sker enkelt av odlingsjournaler till olika firmor eller organisationer. Även uppgifter som berör grundvillkor kan snabbt presenteras exempelvis sprutjournal, fördelning av stallgödsel samt fosfortilldelning de senaste 5 åren.

Sprutjournal, Näsgård Mobile

ANPASSNINGSBARA UTSKRIFTER

De flesta utskrifterna i Näsgård MARK kan anpassas efter vilka kombinationer av insatser som du vill presentera. Detta sker med ett snabbt system med kryssrutor där du väljer insatser, avgränsning och perioder

Växtskyddsmedel, Näsgård Mobile

Datalogisk.se