Kontakta oss på tlf 0415 40025
26 maj, 2020

GPS Spårningsfunktion

Datalogisk har utvecklat en spårningsfunktion i appen Näsgård MOBILE. Appen är nu uppdaterad både i Android och IOS/Apple med denna funktion. Så uppdatera Mobile och funktionen fungerar.

SPÅRNINGSFUNKTIONEN KOMMER ATT UPPDATERA FORDONETS POSITION

Har det betydelse var t.ex. var följevagnar och exakthack eller tröska befinner sig i förhållande till varandra? Jo, det kan optimera körningen, effektivisera arbetsgången och förbättra samarbetet, kort sagt spara tid och resurser. Efter den devisen har Datalogisk utvecklat en funktion, som via telefonens GPS, visar var de aktuella fordonen befinner sig. När föraren sätter sig i ett fordon öppnar han Näsgård MOBILE och loggar sin position. Därefter kommer spårningsfunktionen att uppdatera fordonets position under körning, även om telefonen stängs ned eller går i viloläge. Funktionen kan när som helst slås ifrån.

spårningsfunktion i Näsgård mobile

DELA UPPLYSNINGAR MELLEN VARANDRA

När Näsgård MOBILE app (inom samma licens) kan upplysningar delas mellan användarna, dvs sitter du i lastaren och kör ut gödningssäckar till gödningsspridaren, eller omvänt, så kan du via spårningsfunktionen se var fordonen är, i förhållande till varandra, detta direkt i din mobil. Är du på kontoret eller någon annanstans utanför gården, kan du också följa fordonens position och hjälpa till att koordinera körningen. Går något fordon sönder t.ex. skördetröskan kan kollegor snabbt komma och hjälpa till att lösa situationen.

För även om flera traktorfabrikat erbjuder spårningsfunktion i sina GPS anläggningar, så är det sällan som att alla fordon på gården har tillgång till detta och dessutom kan personer som normalt inte jobbar på gården, enkelt få en inloggning till Näsgård MOBILE för att använda spårningsfunktionen.

Spårningsfunktionen är en del i modulen Näsgård Observationer och kostar 530 kr/år.

Näsgård MOBILE – ladda ner appen

GPS-OBSERVATION – REGISTRERA OBSERVATION DIREKT I TELEFONEN

Näsgård Observation är en tilläggsmodul till Näsgård MOBILE. Med hjälp av din mobiltelefons GPS kan du registrera en exakt observation på fältet och koppla en kommentar och/eller ett foto till denna, alltsammans direkt i telefonen.

Eftersom programmet finns i din telefon är det alltid med och fungerar därmed som ditt extra digitala minne. Alla observationer sparas direkt i ”molnet” så du behöver aldrig vara orolig för att de skall försvinna.

Datalogisk.se