Kontakta oss på tlf 0415 40025
4 mars, 2016

Näsgård Karta versioner

NÄSGÅRD KARTA FINNS I TRE OLIKA VERSIONER 

När du köper ett Näsgård program köper du en användningsrätt till programmet i 12 månader i form av ett serviceavtal. Detta avtal gäller även för uppdateringar och telefonsupport för programmet under denna tid. Serviceavtalet förlängs och faktureras automatiskt, om inte avtalet är uppsagt senast 2 månader innan avtalets slut.

Du kan starta på en version och därefter uppgradera dig när dina behov ändras till nästa version. Här nedan ser du vad som ingår i de olika versionerna.

Version Plus Opti Advicer
Import/export av kartfils format Shape, DXF, Mid/Mif, STF mfl
Import av kartor från SAM Internet
Import av markkarteringsfiler från laboratorium
Manuell placering av analyspunkter på karta, hämta analysvärde från t.ex. Excel
Hantering av bakgrundskartor, ex ortofoto, ekonomiska kartor  
SJV:s blockkarta som bakgrundskarta  
Arealdelning, via önskat avstånd, önskad areal, fri linje
Längdmätning
Rita in dräneringar, brunnar, hus
Presentera uppgifter från Näsgård Mark som text direkt på kartan
Överföra arealuppgifter från kartan till Näsgård Mark
Definiera egna textuppsättningar för text på kartan  
Markkartering, visa som text, interpolerade eller punkt kartor
Beräkna analysmedelvärde från karta och överföra till växtodlingsplan
Skriva ut kartan i önskad skala och för önskat område
Skriva ut flera utskriftsområde på samma papper  
Tillfoga egna kommentarer/texter på förhandsgranskning av utskrift
Spara utskriftsområde med unika kommentarer för denna utskrift  
Uppsättningar kan delas av flera användare, ex. färgskalor, logga    
Direktexport av kartor till Farm Site Mate
Export till SAM Internet (tillsammans med mark program)
Datalogisk.se