Årets Näsgård nyheter 2019

Även detta år har vi i Datalogisk lanserat nya spännande program och funktioner till de svenska växtodlarna. Här sammanfattar vi några av årets höjdpunkter. November: Vi firade att det var 20 sedan vi etablerade oss i Sverige. I samband med detta pratade vi med flera lantbrukare som varit med sedan starten och som använder Näsgård[…]

Kurs ’digital sprutjournal’ den 19 december 2019

Kom igång med digital fältjournal/sprutjournal. Välkommen på kurs i Näsgård Mobile den 19 december. Vänta inte med att journalföra dina fältåtgärder. Gör det direkt i din digitala sprutjournal. Med Näsgård Mobile är detta möjligt. Informationen är alltid säkerhetskopierad, tillgänglig från telefon, surfplatta och dator. Alla planerade insatser går att lägga in i förväg, vilket sparar[…]

Lantmästardagen Alnarp

Datalogisk deltog i evenemanget den 21 november 2019 i Alnarp. Dagen för företag och studenter inom jordbrukssektorn. Vad är Lantmästardagen för något? Lantmästardagen sker en dag i mitten av november varje år på Campus Alnarp. Lantmästardagen har varit en tradition som lantmästarstudenterna har arbetat fram sedan årtionden tillbaka. Denna dag är uppskattad utav många. Anledningen[…]

Dränering, din grundläggande resurs

Inför den kommande säsongen är det nu läge för att kontrollera din dränering, fungerar de, skall de rensas/spolas eller kompletteras med ny? Men vet du exakt var de ligger? Det kan vara svårt att få överblick speciellt om man skall utgå ifrån gamla dräneringskartor eller om dokumentation saknas helt. Allt för många lantbrukare lägger för[…]

Näsgård Kemikoll, din garanti och säkerhet!

Håller du med om följande? Jag vill vara säker på att jag följer reglerna, när jag använder växtskyddsmedel i fält. Jag värderar min egen säkerhet högt! Min arbetsbelastning är hög, därför SKALL arbetsinsatsen vara effektiv och tidsbesparande Använder du Näsgård Kemikoll program har du garanti att dessa tre krav uppfylls. Kemikoll lanserades för 1,5 år[…]

Datalogisk.se