Kontakta oss på tlf 0415 40025

2 i stället för 1, så visar du att du har gjort rätt

Nya regler ger ändrad dokumentation i sprutjournalen Du dokumenterar väl rätt för anpassade skyddsavstånd i din sprutjournal. Du skall ju till exempel nu, när du skall beräkna anpassat skyddsavstånd i hjälpredan, alltid räkna med 1,5 m/s vindstyrka även om det är vindstilla. Du kan läsa mer om detta och andra regler på Naturvårdsverkets hemsida.  […]

Kurs digital sprutjournal med HIR Skåne

Näsgård MOBILE kurs Liksom tidigare år bjuder vi tillsammans med HIR Skåne in dig till kurs i Näsgård MOBILE. Det blir en genomgång hur du använder Näsgård MOBILE som en digital odlingsjournal, där du kan registrera de insatser som du gjord under året, som sådd, gödsling, växtskydd, skörd och så vidare. Uppgifter som du sedan[…]

Uppdatering av Näsgård programmen

Vi planerar att uppdatera Näsgård onsdagen den 14 februari 2024. I samband med uppdateringen kommer åtkomst till Näsgård MARK/KARTA/TID och Näsgård MOBILE att vara stängd mellan 5:30 – 8:00. I denna uppdatering är det flera ändringar och nyheter för att förbättra säkerhet och framtidsäkra programmet, det vill säga du ser dom inte direkt, men de[…]

Registrera i Näsgård för din skull

Vi hör ofta från kunder att dom började med Näsgård för att underlätta vid kontroller, till exempel av sprutjournalen. Det är ju också våra unika kontroller och funktioner, som till exempel att karenstid automatisk infogas för växtskyddsmedel, som skiljer Näsgård från andra växtodlingsprogram. Men när dom använd programmet ett tag, så säger dom att de[…]

Skit kontroll – vi hjälper till med dokumentation

Växtnäringstillsyn på jordbruksföretag Som du kanske läst i olika lantbrukstidningar kommer Jordbruksverket tillsammans med kommuner och Länsstyrelser, mellan 1 november 2023 – 31 augusti 2024, genomföra tillsyn om växtnäring i jordbruket. Det berör bland annat spridningsarealer, produktion av stallgödsel på gården, leveranser av organisk gödsel som slam och biogödsel. Du kan läsa mer om detta[…]

Hur påverkar dina beslut ekonomin?

Inom lantbruket finns det många beslut som behöver tas, där kunskap och magkänsla kanske står för den största delen gällande beslutsunderlag. Gödselstrategier kan vara ett av besluten du behöver ta som lantbrukare och med Näsgård Scenarier kan du jämföra olika strategier mot din grundplan och även får svar på hur dessa påverkar ekonomin. I tider[…]

Datalogisk.se