Näsgård Kemikoll, din garanti och säkerhet!

Håller du med om följande? Jag vill vara säker på att jag följer reglerna, när jag använder växtskyddsmedel i fält. Jag värderar min egen säkerhet högt! Min arbetsbelastning är hög, därför SKALL arbetsinsatsen vara effektiv och tidsbesparande Använder du Näsgård Kemikoll program har du garanti att dessa tre krav uppfylls. Kemikoll lanserades för 1,5 år[…]

Välkommen till Brunnby Lantbrukardagar 3-4 juli

Kom förbi vår monter 147 Vi visar för er de nyaste programversionerna och nyheter. Som exempel uppdateringar av Kemikoll, lagerstyrning av skörd och WeedMaps kamera. Vi visar även dränering med Näsgård KARTA och Wintex jordprovtagare. Brunnby Lantbrukardagar – mötesplatsen för professionella lantbrukare. Besökare och utställare från hela landet ses i sommarens skönaste månad, knyter kontakter[…]

Autostyrning, Näsgård och dränering – Lantbruksnytt.com

På Hans Carlssons gård Stora Södergård utanför Alingsås sker utveckling ständigt, bland annat genom dränering. Då 9,6 ha täckdikades 2018 skulle detta dokumenteras. Eftersom det finns en traktor med autostyrning och RTK noggrannhet, användes denna för inmätningen i fält genom att gränsla dikena. För att spara uppgifterna lästes dessa sedan in i Näsgård Karta. Läs[…]

Registrera och hitta dina dräneringar med Näsgård!

Det kan vara svårt att finna dräneringar i fält utifrån gamla papperskartor. Men det finns lösningar. En är att digitalisera dina gamla papperskartor med hjälp av Näsgård Karta. En annan är att du markerar dräneringar, brunnar och dikesögon med din mobiltelefon direkt i fält med Näsgård Observationer, så hittar du dem enkelt igen. Näsgård Observation[…]

Få exakt överblick över din skörd och spara resurser!

Vad säger du om ett effektivare och lönsammare skördearbete? Ett nytt lagerprogram till mobil eller surfplatta gör det enkelt och lätt att registrera skörden både i eller efter skördearbetet. Med registrering direkt i mobilen får du löpande överblick och kontroll på total mängd samt sparar tid på uppföljning – vilket kan till slut få positiv[…]

Fältdag för alla – Integrerat Växtskydd i Kristianstad 23 maj

Datalogisk är på IPM Fältdag Kristianstad Se våra Näsgård produkter som Observationer, Kemikoll, digital sprutjournal och WeedMaps. Organisatörer är: HIR Skåne, Lyckeby, Betodlarna/NBR, Länsstyrelsen Skåne, Hushållningssällskapet Skåne, Jordbruksverket mfl. ”Det blir intressanta punkter för alla, oavsett om du är konventionell eller ekologisk odlare. Låt oss lära av varandra!” Från programmet: • integrerad ogräsbekämpning i morötter,[…]

Kemikoll nu med nya funktioner 2019, ett ännu säkrare val!

Då Datalogisk förra året lanserade programmet Kemikoll blev det en stor succé. När programmet används kan du med endast en knapptryckning i växtodlingsprogrammet Näsgård MARK eller MOBILE, kontrollera om växtskyddsmedlets användning i fält är godkänd. När lantbrukaren i dag använder Kemikoll för att säkra sig att han använder växtskyddsmedel på rätt sätt, så görs detta[…]

Produktkatalog 2019

Ladda ner vår uppdaterade produktkatalog.  Du hittar information om alla Näsgård program och Wintex jordprovtagare. Produkter 2019 Under 2019 har Datalogisk 20 års jubileum som företag på Svenska marknaden. Under alla år har våra två huvudprodukter varit Näsgård program och Wintex jordprovtagare.     

Datalogisk.se