Kontakta oss på tlf 0415 40025
27 december, 2016

Wintex 2000

Wintex 2000 är en robust jordprovtagare som kan ta jordprov i alla slags jord, även i sandjord, lerjord och mycket hård jord ned till 60 cm djup.

Provet tas med hjälp av en sond. Sonden går ned i jorden med hjälp av en hydraulisk hammare som slår med 2100 slag/minut samtidigt som sonden trycks ned. När sonden når inställt djup roterar den och tar upp ett prov.

Wintex 2000 har två olika program. Program 1 tar prov mellan 0-60 cm djup, medan program 2 tar prov från 0-30 cm och från 30-60 cm i en arbetscykel. Proven töms automatiskt i 2 olika behållare. Djupet på båda programmen kan justeras steglöst.

Ladda ned broschyr om Wintex här

Du kan se en film med Wintex 2000 i arbete här

Wintex 2000

Datalogisk.se