Kontakta oss på tlf 0415 40025

Datalogisk hjälper växtodlare på vägen till precisionslantbruk i Danmark!

Danska Lantbruksstyrelsen startade i början på året ett pilotprojekt där 20 lantbrukare skall vara med och utveckla precisionsodling till en odlingsform. Målet med projektet är att få positiv miljöeffekt utifrån behovsanpassade insatser. Datalogisk är med i processen och hjälper egna kunder på vägen med sin erfarenhet och tekniska kunskap inom området.

Det är först och främst möjligheten att skapa styrfiler i Näsgård Karta som Datalogisk ställer upp med. Styrfiler som kan användas i sprutan, såmaskinen eller gödningsspridaren är det centrala för att reglera mängder av utsäde, växtskydd och växtnäring i fält. Dessutom kommer kunderna att arbeta med helt nya WeedMaps* som Datalogisk utvecklat tillsammans med Agrointelli. Med i paketet finns också fri åtkomst till FieldSense, en nätbaserad plattform för dataanalys, som hjälper växtodlaren att optimera produktionen med satellitbilder och digitala redskap.

Pilotprojekt med mening

– Vi är glada för att få deltaga i pilotprojektet, säger Birger Hartmann från Datalogisk och fortsätter, Det är en bra plattform där vi kan dela med oss av vår kunskap och samtidigt göra något utöver det vanliga för våra deltagande kunder. De blir klara för framtiden med nytt knowhow, samtidigt som de lär sig tänka visionärt och framåtriktat och att utnyttja de nya verktygen och möjligheterna.

Workshops

I samband med projektet har Datalogisk hållit två workshops för kunderna, som är 7 lantbrukare av de totalt 20 projektdeltagarna, där bl.a. diskuterats hur de kommer igång och på vilket sätt som Datalogisk stöder dom på bästa tänkbara sätt. Att utnyttja satellitbilder för optimering av växtnäring var en av uppgifterna som togs upp. Aarhus universitet gav då underlag för en optimal gödslingsstrategi och sist men inte minst genomgicks hur en styrfil skapades i Näsgård Karta.

* Består av kamera och en app till smartphone. Kameran upptäcker och registrerar ogräsmängden i fält. Informationen överförs automatiskt till Näsgård Karta där analys och styrfil kan skapas utifrån uppgifterna. Styrfilen placeras i sprutan och behandling sker endast där behov finns.

För mer information kontakta Birger Hartmann på tele +46 7020 3311 eller via e-post birger.hartmann@datalogisk.dk  

Lämna ett svar

Datalogisk.se