Datalogisk hjälper växtodlare på vägen till precisionslantbruk i Danmark!

Danska Lantbruksstyrelsen startade i början på året ett pilotprojekt där 20 lantbrukare skall vara med och utveckla precisionsodling till en odlingsform. Målet med projektet är att få positiv miljöeffekt utifrån behovsanpassade insatser. Datalogisk är med i processen och hjälper egna kunder på vägen med sin erfarenhet och tekniska kunskap inom området. Det är först och[…]

Datalogisk.se