Kontakta oss på tlf 0415 40025

2 i stället för 1, så visar du att du har gjort rätt

Nya regler ger ändrad dokumentation i sprutjournalen

Du dokumenterar väl rätt för anpassade skyddsavstånd i din sprutjournal. Du skall ju till exempel nu, när du skall beräkna anpassat skyddsavstånd i hjälpredan, alltid räkna med 1,5 m/s vindstyrka även om det är vindstilla. Du kan läsa mer om detta och andra regler på Naturvårdsverkets hemsida.   Detta gör att du därför får dela sprutningen, så de sker vid två olika tillfällen om du vill behandla hela fältet. Därmed måste också dokumentationen i sprutjournalen göras 2 gånger, eftersom det inte är samma förhållanden som gäller vid de två tillfällena. Det är också dessa två registreringar som visar vid en miljökontroll att du följt reglerna.

För att underlätta för dig, så du dokumenterar rätt, har vi infört en ny funktion i Näsgård MOBILE som skapar en kopia på resterande areal om du inte sprutat hela fältet. Detta sker automatiskt om du anger en mindre behandlad areal än fältets storlek. Alla uppgifter kopieras till en planerad behandling, så när du sedan sprutar återstående del behöver du endast ändra noterna om tidpunkt, skyddsavstånd osv.  

Du kan läsa mer om denna funktion och annat som berör sprutjournals registrering i Näsgård MOBILE HÄR.

Om särskilda villkor finns för preparatet, så informerar Näsgård Kemikoll dig

En annan sak som är lätt att göra fel på när det gäller att beräkna anpassat skyddsavstånd i Hjälpredan, är att missa att fler och fler preparat får krav på att uppgifterna till exempel skall läsas i tabellen för särskild hänsyn eller om att reducerad utrustning kvävs, måste ändå avläsning ske i kolumnen för grov dusch kvalitet. Här kan varningssystemet (varningstriangeln) i Näsgård Kemikoll informera dig vad som gäller för just preparaten i den aktuella tankblandningen.

Till exempel för de nya villkoren för Ariane S (5898) vid behandling i vårkorn, krävs avläsning för särskild hänsyn. Även om det är vindstilla och man använder 50 % reducerad utrustning och kör full dos, krävs då fyra meter skyddsavstånd, i stället för två meter som krävts om du skulle läsa uppgifterna under allmänna villkor (Anpassat skyddsavståndet kan aldrig bli kortare än 2 meter).   

Datalogisk.se