Kontakta oss på tlf 0415 40025
24 augusti, 2016

Arbetsorder

Med arbetsorder kan du enkelt gruppera fältinsatser som skall ske vid samma tidpunkt t.ex. sådd, gödsling och växtskydd.

En arbetsorder skapas enkelt i samband med att en insats läggs in på fältkorten, oavsett om insatsen planeras fält för fält eller läggs in via programmets klusterfunktion.

När en arbetsorder är skapad kan den delas ut till en medarbetare i Näsgård MOBILE eller skrivas ut på papper. 

Om den delas ut till Näsgård MOBILE öppnar medarbetaren den och kan se vilka fält och vilka mängder av olika insatsvaror han skall ha med dig i fält. När han ändringar status och mängder sparas detta direkt i ”molnet” så driftsledaren kan löpande se hur långt arbetet har nått, samtidigt som han vet att  t.ex. uppgifter för sprutjournal är klara.

Skrivs arbetsordern ut för växtskydd finns möjlighet att skriva in när uppgiften utförts samt om totalmängder som använts på fältet. När driftsledaren får tillbaka pappret kan han öppna arbetsordern igen och lägga in totalmängder som då fördelas på alla skiften som ingick i arbetsordern, samt ändra status på insatserna på alla fält med en knapptryckning.

 

 

 

 

Datalogisk.se