Kontakta oss på tlf 0415 40025

Ett Absolut avtal!

Produktionen av höstvete för tillverkning av vodka skall vara hållbar och belasta miljön minimalt. Detta skall Datalogisk nu vara delaktiga i. Företaget har ingått ett samarbetsavtal med The Absolut Company AB, som utvecklar och producerar Absolut Vodka.

Hos The Absolut Company är det i hög grad fokus på en grön profil. Det svensk baserade företaget har endast lokala producenter och genom dokumentation av insatser i höstvete fälten, skall målet att miljö och klimat påverkan minskas när det gäller växtskydd- och växtnäringstillförsel följas upp.

– Att ta hänsyn till miljön är inte bara viktigt för oss, det är en grundförutsättning för vår tillväxt och fortsatta succé, säger Johan Blixt, Category Manager hos The Absolut Company. Han berättar vidare att de utvecklat odlingsanvisningar som optimerar kvalitén på höstvetet samtidigt som användning av gödning och växtskydd minimeras.

Även på andra område tänker de miljövänligt. Användning av returglas, vatten återanvänds i tillverknings processen och transporter minimeras så långt det går. När färdig produkt distribueras över världen sker detta i första hand med sjöfart så CO2 utsläppen minimeras.

Datalogisk kommer bl.a. ansvara för att löpande leverera material om insatsvaror för produktionen av höstvete till The Absolut Company databas. Dessutom blir det självklart samarbete om program som skall användas vid registrering online av växtskydd och gödning, där lantbrukaren kan använda Näsgård MARK och Näsgård MOBILE.

– Vi är en välkänd och välrenommerad aktör på den svenska marknaden, säger Birger Hartmann från Datalogisk och fortsätter, det nya samarbetet bekräftar förtroendet för våra produkter och vi är glada för att börja samarbeta The Absolut Company.

Fakta:
• The Absolut Company AB är en del av Pernod Ricard som har sex olika varumärke. Absolut Vodka säljs över hela världen.

• Datalogisk utvecklar olika online management program för växtodlare i flera länder, exempelvis Näsgård MARK, Näsgård KARTA, Näsgård TID, Näsgård MOBILE.

För mer information kontakta: VD Birger Hartmann, Datalogisk på tlf. +46 7020 3311 eller e-mail birger.hartmann@datalogisk.dk.

Lämna ett svar

Datalogisk.se