Kontakta oss på tlf 0415 40025

Uppdatering av Näsgård programmen

Vi planerar att uppdatera Näsgård onsdagen den 14 februari 2024.

I samband med uppdateringen kommer åtkomst till Näsgård MARK/KARTA/TID och Näsgård MOBILE att vara stängd mellan 5:30 – 8:00.

I denna uppdatering är det flera ändringar och nyheter för att förbättra säkerhet och framtidsäkra programmet, det vill säga du ser dom inte direkt, men de finns i bakgrunden när du använder programmet. Förutom det finns följande nyheter och ändringar.

Näsgård MARK

 • Nytt: För att förenkla och snabba upp inmatning av uppgifter i programmet, har dubbelklick ersatts med enkelklick. Det vill säga att om man skall sätta en bock i en kryssruta behöver man inte längre klicka en gång för att markera rutan och en gång för att sätta bocken, den sätts nu direkt.
 • Nytt: Jordbruksverkets gödselrekommendationer för 2024 är inlagda i programmet
 • Nytt: Jordbruksverket har upprättat nya schablon djurtyper för beräkning av gödselproduktion och underlag för beräkning av till exempel spridningsareal. Dessa är nu inlagda för skördeår 2024 i programmet. Eftersom 2024 är ett övergångsår så finns även de gamla djurtyperna kvar i Näsgård.
 • Nytt: De nya och ändrade grödkoderna i SAM-Internet är inlagda.
 • Nytt: Vid import av SAM-fil och där finns grödkod 9 Majs med insådd av vall inlagd på fältet, tillfogas i Näsgård eftergrödan slåttervall på fältet.
 • Nytt: När man anger grödan Majs med eftergrödan slåttervall i vo-planen, exporteras dessa uppgifter till SAM-Internet.
 • Nytt: Om man angett en gröda i Näsgård som är en undergröda i SAM Internet, till exempel morot. Så exporteras både grödkoden och undergrödkoden i exporten till SAM Internet.
 • Nytt: Om man i vo-planen skiftar till ett nytt skördeår och där inte finns några fält, öppnas funktionen ”kopiera till nästa skördeår” automatiskt. Det går också här att välja att man vill ha samma gröda på enskilda fält på det kommande året som det var det tidigare året.
 • Nytt: Ny kolumn i vo-planen som visar med pennsymbol, om där finns gödselnot på fältet.
 • Nytt: I driftsenhetsregistret visas nu vem som senast öppnat driftsenheten.
 • Nytt: I fältkortets sammanställning visas uppgifter för medlet som enhet, registreringsnummer osv. Detta underlättar om man behöver skifta ut ett växtskyddsmedel med samma namn med ett annat registreringsnummer.
 • Nytt: Rapport 40100, har lagts till förklaringstext om “skördehöjning utifrån förfrukt”.
 • Nytt: Rapport 20800, Det går nu att skriva ut scenarier för växtnäringsbalansen. Detta innebär att du kan jämföra vilket alternativ som är bäst utifrån växtnäringsbalans, när du planerar årets gödsling.
 • Nytt: Rapport 30730 HIR A3, har lagts till förklaringstext om “skördehöjning utifrån förfrukt”.
 • Nytt: Rapport 30730 HIR A3, även mellangröda visas nu.
 • Nytt: Rapport 30730 HIR A3, går nu att sortera på gröda.
 • Ändrat: Perioder som kan anges vid gödsling är kompletterat med ”Vid sådd”.
 • Ändrat: Flera ändringar är gjorda för beräkning av undantag för växtföljd och miljöytor.
 • Ändrat: Optimering av hastighet i lagermodulen.
 • Rättat: det går åter att välja en utsädessort från en annan gröda än inlagd huvudgröda i fältkortet, till exempel för vallutsäde.
 • Rättat: Kvävenedfall hämtas åter från kartan. Uppgifterna används i växtnäringsbalansen.
 • Rättat: Rapport 49200 och 49250. Adressuppgifter visas nu om man skriver ut flera bedrifter samtidigt.
 • Rättat: Diverse mindre fel.

Näsgård KARTA

 • Nytt: När en karta importeras från en fil visas denna direkt automatiskt på skärmen när importen är klar.
 • Rättat: Kopieringsfunktionen från blockkarta.
 • Rättat: Import av analysfil utan x och y värde vid manuell placering av proverna.
 • Rättat: Det går åter att importera STF kartfiler.
 • Rättat: Problemet med att analys flyttades istället för kartan.

Näsgård MOBILE

 • Nytt: Kopia av behandling för resterande del av fältet, när inte hela fältet kördes klart.
 • Nytt: Det går att välja att inte visa ej produktiva fält, till exempel trädor.
 • Nytt: Det går nu att tillfoga en produkt i sammanställningen.
 • Rättat: Beslutstagare går åter att välja i noter.
 • Nytt: I Lexikem kan man nu öppna senaste villkoren från Kemi direkt vi respektive medel.

Manualer

 • Flera av manualer är uppdaterade.

Med vänliga hälsningar

Vi på Datalogisk

0415-40025
www.datalogisk.se

Du vet väl att du får både växtodlingsplan och växtnäringsbalans direkt i Näsgård MARK utifrån dina registrerade uppgifter i programmet.

Datalogisk.se