Kontakta oss på tlf 0415 40025

Nytt, nytt och lite ändrat – Allt för din skull

I vecka 7 släppte vi den senaste uppdateringen av Näsgård programmen, komplett lista vad uppdateringen innehöll kan du läsa om HÄR. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla Näsgård så det är ett av dina verktyg i det dagliga arbetet på gården och i din växtodling, samtidigt som olika regelverk uppfylls.

En sak som inte står i uppdateringslistan, är all den tid som våra programmerare lägger löpande på för att se till så programmet är framtidssäkrat. En annan sak som de läggs mycket tid på är säkerhet, kanske extra viktigt idag med tanke på omvärlden. Uppgifter som att kryptera data, säkra lösenord, databackup och så vidare, så att du kan vara säker på att dina data är säkra.

Nytt: Förenkling i Näsgård

Vi arbetar löpande också med att förenkla ditt användande av programmet, som till exempel att du inte längre behöver dubbelklicka för att sätta en bock i en ruta, ändrar du till ett kommande skördeår och där inte finns några fält så öppnas kopiera till nästa år automatiskt och du kan även här ange att årets grödor på fält även skall finnas på det kommande årets fält. Hur det fungerar kan du läsa om HÄR.

Nytt: Nya schablonvärde för stallgödsel

Jordbruksverket uppdaterar produktion och innehållet i schablonvärde för stallgödsel under 2024 för olika djurtyper. Detta innebär att det kan skilja på schablonvärde för stallgödsel under 2024 beroende på var du läser uppgifterna. Vi hämtar uppgifterna till Näsgård från Jordbruksverkets Rekommendationer för Gödsel och Kalkning 2024. I Näsgård har vi valt att både lägga in de nya värden, samt behålla de gamla under skördeår 2024.

I de nya schablonvärdena är det nu uppdelning på t.ex. mjölkras tjurar, lätta eller tunga köttras tjurar och intensiv eller extensiv uppfödning. Jordbruksverket anger alla kväve mängder som totalkväve utan några förluster.

Eftersom det normalt är ammoniumkvävet som man använder vid beräkning av mängd stallgödsel per hektar, har vi räknat bort stall- och lagringsförluster samt räknat fram ammoniumkvävet för gödseltyperna i Näsgård. Vilka värden och hur vi gjord denna beräkning kan du läsa om HÄR.

Ändrat: SAM export/import

Flera ändringar är också gjorda angående SAM ansökan och import/export funktionerna i Näsgård. Nu tas även undergrödkoder med i exporten till SAM Internet, vilket du kan läsa om HÄR. Även de nya grödkoderna och undergrödkoderna är inlagda i Näsgård. En lista över vilka grödor ni skall ange i Näsgård för att det skall bli rätt grödkod på SAM Internet, hittar du HÄR

Datalogisk.se