Kontakta oss på tlf 0415 40025

Registrera i Näsgård för din skull

Vi hör ofta från kunder att dom började med Näsgård för att underlätta vid kontroller, till exempel av sprutjournalen. Det är ju också våra unika kontroller och funktioner, som till exempel att karenstid automatisk infogas för växtskyddsmedel, som skiljer Näsgård från andra växtodlingsprogram.

Men när dom använd programmet ett tag, så säger dom att de använder det mer och mer för att gå tillbaka för att se när olika insatser är gjorda. Det är ju också fördelen med att registrera allt i Näsgård, det går ju snabbt och enkelt att se historik, även för tidigare år, och därmed få aktuella beslutsunderlag. 

Om man dessutom använder Näsgård MOBILE är det extra enkelt, telefonen är ju alltid med. Det är just detta som vi menar med att du skall vara egoist och registrera först och främst för egen skull först, så du enkelt kan se tidigare utförda åtgärder i fältet, inte bara för att underlätta vid kontroller.

Digital sprutjournal hjälper dig på flera sätt

Om man sen tar exemplet med sprutjournalen, så se registreringen av växtskydd också som exempelvis en försäkring, en minnesanteckning eller en kunskapsbank.

  • Anteckningar om vindförhållande kan ju vara din försäkring om en granne klagar.
  • Kommentaren om lämnat anpassat skyddsavstånd, din minnesanteckning att du skall spruta den lämnade arealen när det blåser från objektet.
  • Och de registrerade preparaten och doser är din möjlighet att bygga upp en kunskapsbank vilka preparat som fungerar vid olika förutsättningar på din gård.  

När du så har registrerat för din egen skull, ja då har du också en sprutjournal som du kan visa vid kontroller.

Sen är det inte egoistiskt att använda de hjälpmedel som finns i Näsgård, som Kemikoll och Lexikem, det är bara sunt förnuft, så du inte gör några misstag som kostar stora pengar vid en kontroll, som vi läst om i tidningar nyligen.  Kemikoll och Lexikem är unika hjälpmedel för Näsgård, det finns inget motsvarande i Sverige.

Växtnäringsbalansen – ett aktivt verktyg

Använd också växtnäringsbalansen i Näsgård MARK som ett aktivt verktyg, inte bara något du måste göra var 3:e år om du söker precisionsodlings ersättningen. Eftersom växtnäringsbalansen automatisk räknar på både planerade och utförda insatser kan du ta fram den redan när du planerat årets gödsling i din växtodlingsplan. Därmed kan du se direkt om du under eller övergödslar utifrån planeringen. Snål gödslar du med fosfor och kalium ett år, så har du växtnäringsbalansen för det året som påminnelse att öka fosfor och kaliumgödslingen ett annat år.

Så var en egoist och registrera i Näsgård, för din egen skull. Underlag som du kan använda vid kontroller får du då i stort sett på köpet.

Vill du veta mer, kontakta Per-Olof Klang 0708-539174 eller info@datalogisk.se 


Datalogisk.se