Kontakta oss på tlf 0415 40025

2023 var inget lagom år

En gammal myt är att det inte finns något ord på andra språk som motsvarar det svenska ordet lagom. Nu är ju inte det riktigt sant, utan det finns motsvarande ord även i några andra språk. Men med tanke på hur 2023 har varit, kanske vi skall skrota ordet lagom inom Svenskt lantbruk. Det har ju inte precis varit lagom torrt, lagom vått, nej inget har ju varit särskilt lagom i år. Men samtidigt skall man ju dra lärdom av dåtiden för att möta framtiden bättre förbered, vi lärde ju oss till exempel mycket av 2018.

Det är just det som Näsgård kan hjälpa dig med, dokumentation på insatser i fält, så du enkelt kan gå tillbaka och se vilka insatser och resultat som gjorts på fälten och dra lärdom av detta.

En sak som vi hela tiden har i våra tankar när vi utvecklar Näsgård, är att underlätta för dig så du får mer lagom arbete med dokumentation och slipper dubbelarbete.

Till exempel när du lagt in planerade grödor kan du direkt se så du klarar EU:s grundvillkor på växtföljdskrav samt Miljöytor. Registrerade planerade sorter och mängder av utsäde och gödsling på respektive fält, summeras så du vet vad du skall beställa, samtidigt får du en godkänd växtodlingsplan. När sedan du under säsongen ändrar status på insatserna från planerat till utfört och lägger in årets skörd, får du vid årets slut automatiskt en växtnäringsbalans, så du uppfyller kraven till exempel för Precisionsodlings ersättningen, men framför allt för att se så du gödslar optimalt.

Det vi också jobbar med är att du skall enkelt kunna använda data inlagda i Näsgård hos en tredje part, för att slippa dubbelarbete. Sedan 2005 har du kunnat sända grödor och fältgränser till SAM-Internet.

Det har också i flera år gått att exportera odlingsdata till The Absolut Company, så du slipper registrera alla data på nytt hos dom. Ett annat exempel är datautväxling med CLAAS, där det går att exportera fältuppgifter till CLAAS Telematics och hämta skördedata tillbaka till Näsgård.

Vi har under 2023 startat samarbete med fler firmor så du slipper registrera samma odlingsdata igen. Ett nytt samarbete är med Improvin, som arbetar med hållbarhetsberäkning åt bland annat Gunnarshög, KLF, Vallberga Lantmän och Varaslättens lagerhus. Så levererar du till någon av dessa firmor, kommer du direkt från Näsgård, att kunna sända odlingsdata till Improvins klimatberäkningen.

John Deere är också en ny samarbetspartner. Här blir det möjligt att sända en arbetsorder från Näsgård till John Deeres terminaler via John Deere Operations Center.  

Vi kommer att presentera flera nyheter under 2024 för att underlätta ditt arbete.

Och så hoppas vi att 2024 blir jättebra på alla sätt eller åtminstone lite mer lagom.

Vi på Datalogisk önskar dig och din familj en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Datalogisk.se