Kontakta oss på tlf 0415 40025

Fördelar med CLAAS datautväxling i skörden

Med kombinationen Näsgård och CLAAS analyserar du skörden enkelt! Genom att du kan hämta skördedata direkt från CLAAS och spara dessa i Näsgård KARTA, tillsammans med dina andra typer av kartor, är det enkelt att analysera skördarna. Fördelar med CLAAS datautväxling: Inga USB-minne behövs Fältgränser överförs från Näsgård till CLAAS Ingen flytt av data Arbeta[…]

Näsgård Kemikoll

På Mila Mässan i Malmö 15-17 februari, premiärvisar vi vår nya funktion Kemikoll i Näsgård. Kemikoll ger både enkelt överblick om du får använda växtskyddsmedlet eller inte, samtidigt som också information om produkterna finns lätt tillgängligt. Kemikoll visar bland annat: Om preparatet är godkänt i grödan vid aktuell tidpunkt. Om mängd per behandling och total[…]

Vår svenska partner kastar av sig kläderna!

Detta för att visa att det finns inget att dölja i produktionen av Absolut Vodka. Datalogisk backar upp och hjälper till. Det är The Absolut Company som med en kampanjfilm – med nakna medarbetare – ska bevisa att Absolut är ’The vodka with nothing to hide’. Den framhåller transparensen i tillverkningen av Sveriges mest exporterade[…]

Fjärrsupport

Med fjärrsupport har du möjlighet att tillfälligt låta en medarbetare från Datalogisk arbeta med din dator via Internet. Fjärrsupport fungerar genom att du installerar ett program på din dator som kommunicerar med Datalogisk servicedator. Datalogisk kan se din skärmbild på servicedatorn och kan arbeta med din dator via servicedatorns mus och tangentbord. Du kan hela[…]

Näsgård Tid

Optimera dina resurser och därmed din vinst

Lön och maskinkostnader är ofta en av de största kostnadsposterna på ett lantbruk idag. I ett bokslut kan det vara svårt att avläsa hur dessa kostnader fördelar sig på gårdens olika område, allra helst idag då det ofta finns flera olika kompletterande verksamheter på gården förutom växtodling och djurhållning. Med Näsgård TID har du alla[…]

Datalogisk.se