Kontakta oss på tlf 0415 40025

Fjärrsupport

Med fjärrsupport har du möjlighet att tillfälligt låta en medarbetare från Datalogisk arbeta med din dator via Internet. Fjärrsupport fungerar genom att du installerar ett program på din dator som kommunicerar med Datalogisk servicedator. Datalogisk kan se din skärmbild på servicedatorn och kan arbeta med din dator via servicedatorns mus och tangentbord. Du kan hela[…]

Näsgård Tid

Optimera dina resurser och därmed din vinst

Lön och maskinkostnader är ofta en av de största kostnadsposterna på ett lantbruk idag. I ett bokslut kan det vara svårt att avläsa hur dessa kostnader fördelar sig på gårdens olika område, allra helst idag då det ofta finns flera olika kompletterande verksamheter på gården förutom växtodling och djurhållning. Med Näsgård TID har du alla[…]

Datalogisk.se