Kontakta oss på tlf 0415 40025

Optimera dina resurser och därmed din vinst

Lön och maskinkostnader är ofta en av de största kostnadsposterna på ett lantbruk idag. I ett bokslut kan det vara svårt att avläsa hur dessa kostnader fördelar sig på gårdens olika område, allra helst idag då det ofta finns flera olika kompletterande verksamheter på gården förutom växtodling och djurhållning.

Med Näsgård TID har du alla möjligheter att följa upp ditt företags resursfördelning. Du bestämmer själv hur detaljerat och för vilka område som du vill få denna redovisning för. När du vet kostnads fördelning är det också lättare att genomföra förändringar, som i sin tur kan öka ditt företags vinst.

Lämna ett svar

Datalogisk.se