Kontakta oss på tlf 0415 40025

Kurs digital sprutjournal med HIR Skåne

Näsgård MOBILE kurs

Liksom tidigare år bjuder vi tillsammans med HIR Skåne in dig till kurs i Näsgård MOBILE. Det blir en genomgång hur du använder Näsgård MOBILE som en digital odlingsjournal, där du kan registrera de insatser som du gjord under året, som sådd, gödsling, växtskydd, skörd och så vidare. Uppgifter som du sedan kan använda vid kontroller från firmor och myndigheter.

Den mesta kurstiden kommer vi att använda till att gå igen vilka uppgifter som skall finnas i sprutjournals registreringar och vilka verktyg som finns som kan underlätta så det blir rätt. Det blir ju också krav på digital sprutjournal från 2026, vad innebär det för dig.

Kursen är både riktad till dig som redan använder Näsgård MOBILE eller är intresserade av att komma i gång. Ta med din surfplatta eller dator till kursen.

Tid och plats för kurser i Näsgård MOBILE:

Anmälan sker på HIR Skånes hemsida. Länk: www.hirskane.se. Klicka på ”Kalender” eller på länkarna ovan.

Anmäl dig senast två dagar innan kursen startar.
Kurserna är helt gratis. Max 25 deltagare per kurstillfälle.
 
HIR Skåne bjuder på kaffe.

Frågor om kurserna, e-posta anders.adholm@hushallningssallskapet.se

Kursledare: Per-Olof Klang, Datalogisk, per-olof.klang@datalogisk.se – 0708-539174

Datalogisk.se