Kontakta oss på tlf 0415 40025

Registrera och hitta dina dräneringar med Näsgård!

Det kan vara svårt att finna dräneringar i fält utifrån gamla papperskartor. Men det finns lösningar. En är att digitalisera dina gamla papperskartor med hjälp av Näsgård Karta. En annan är att du markerar dräneringar, brunnar och dikesögon med din mobiltelefon direkt i fält med Näsgård Observationer, så hittar du dem enkelt igen.

Näsgård Observation är en tilläggsmodul till Näsgård MOBILE. Med hjälp av din mobiltelefons GPS kan du registrera exakt en observation och koppla en kommentar och/eller ett foto till denna, alltsammans direkt i telefonen.

Eftersom programmet finns i din telefon är det alltid med och fungerar därmed som ditt extra digitala minne. Alla observationer sparas direkt i ”molnet” så du behöver aldrig vara orolig för att de skall försvinna. Näsgård MOBILE Observation visas observationer i form av tydliga symboler utifrån olika grupper av symboler, olika typer får olika ikoner på kartan. En observation kan registreras som en punkt, linje eller en areal.

 

 

Datalogisk.se