Autostyrning, Näsgård och dränering – Lantbruksnytt.com

På Hans Carlssons gård Stora Södergård utanför Alingsås sker utveckling ständigt, bland annat genom dränering. Då 9,6 ha täckdikades 2018 skulle detta dokumenteras. Eftersom det finns en traktor med autostyrning och RTK noggrannhet, användes denna för inmätningen i fält genom att gränsla dikena. För att spara uppgifterna lästes dessa sedan in i Näsgård Karta. Läs[…]

Registrera och hitta dina dräneringar med Näsgård!

Det kan vara svårt att finna dräneringar i fält utifrån gamla papperskartor. Men det finns lösningar. En är att digitalisera dina gamla papperskartor med hjälp av Näsgård Karta. En annan är att du markerar dräneringar, brunnar och dikesögon med din mobiltelefon direkt i fält med Näsgård Observationer, så hittar du dem enkelt igen. Näsgård Observation[…]

Datalogisk.se