Kontakta oss på tlf 0415 40025

Få exakt överblick över din skörd och spara resurser!

Vad säger du om ett effektivare och lönsammare skördearbete? Ett nytt lagerprogram till mobil eller surfplatta gör det enkelt och lätt att registrera skörden både i eller efter skördearbetet. Med registrering direkt i mobilen får du löpande överblick och kontroll på total mängd samt sparar tid på uppföljning – vilket kan till slut få positiv påverkan på bottenlinjen.

– Vid skörden är det brått, då är det lätt hänt att registrering och anteckningar inte blir gjorda, vilket gör det svårt att följa upp arbetet senare, säger Per-Olof Klang, kundansvarig för Datalogisk, och fortsätter, – vi vet att det finns en stor potential i att ha rätt överblick och exakta tal i förhållande till effektivitet, tid och resurser. Därför är vi glada och stolta att kunna presentera och erbjuda vård nya system som bidrar till detta.

Registrera här och nu med mobilen!
Det skapar överblick och lättillgänglig information när registrering av skörd kan ske på olika lager och nivåer. När skörden körs från fältet, skrivs mängd, vilket fält det kommer från och vilket lager de lagras i t.ex. maltkorn, brödvete, fodervete. De vanligaste lagertyperna är redan inlagda i programmet. Det är också möjligt att skapa egna lager som är relevanta för den egna driftsenheten. Även externa lager kan skapas t.ex. lager hos foderfirma vid legolagring. Det går också att registrera externa kunders grödor och leveranser i systemet.

Med mobilen i handen är det på traktorn lätt att registrera, direkt på platsen, den exakta mängden vid invägning. Men det går lika lätt att registrera t.ex. mängder i styck som ensilage- eller halmbalar eller i mᵌ som grönmassa.  Dessutom har du via telefonen direkt åtkomst till registrerade skördedata, var som helst och när som helst, samtidigt som även dina kollegor också är uppdaterade i real tid.  Så sluta med pappersanteckningar som försvinner eller glöms bort och registrera i mobilen och du får en mer lönsam och effektiv skörd.

Programmet kan användas tillsammans med Näsgård Mark eller som en separat modul. ’Lagerstyrning av skörd’ är möjlig på mobil/smartphone, surfplatta och via hemsida på PC.

– Vi har sörjt för att användning är enkel och som uppfyller de behov vi ser i dagsläget. Programmet kommer dock att utvecklas löpande, så vi hela tiden kommer att leverera en optimalt och tidssvarande produkt, som underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet på gården, avslutar Per-Olof Klang.

10 fördelar med online lagerhantering av grödor på mobil och surfplatta:

  • Effektivt överblick
  • Löpande åtkomst av behållning
  • Åtkomst av data på mobil
  • Skapa och hantera data oavsett var och när
  • Möjligt att flera användare delar uppgifterna
  • Skapa egna och externa lager
  • Kan användas tillsammans med ditt Näsgård MARK
  • Enkel användning
  • Spar tid och resurser
  • Hanterar alla typer av skörd, även t.ex. vallskörd
Datalogisk.se