Kontakta oss på tlf 0415 40025

Autostyrning, Näsgård och dränering – Lantbruksnytt.com

På Hans Carlssons gård Stora Södergård utanför Alingsås sker utveckling ständigt, bland annat genom dränering. Då 9,6 ha täckdikades 2018 skulle detta dokumenteras. Eftersom det finns en traktor med autostyrning och RTK noggrannhet, användes denna för inmätningen i fält genom att gränsla dikena. För att spara uppgifterna lästes dessa sedan in i Näsgård Karta.

Läs mer på Lantbruksnytt.com

 

Datalogisk.se