Kontakta oss på tlf 0415 40025

Använd Näsgård MOBILE Observation

Näsgård Observation är en tilläggsmodul till Näsgård MOBILE. Med hjälp av din mobiltelefons GPS kan du registrera exakt en observation och koppla en kommentar och/eller ett foto till denna, alltsammans direkt i telefonen.

Eftersom programmet finns i din telefon är det alltid med och fungerar därmed som ditt extra digitala minne. Alla observationer sparas direkt i ”molnet” så du behöver aldrig vara orolig för att de skall försvinna.

I Näsgård MOBILE Observation visas observationer i form av tydliga symboler utifrån olika grupper av symboler, olika typer får olika ikoner på kartan. En observation kan registreras som en punkt eller en linje.

Här är några exempel på användbarheten i Näsgård Observation:

  • Markera ut t.ex. dräneringar, brunnar och dikesögon så du enkelt finner dem igen.
  • Tag ett foto och bilden blir geotaggad till den plats där du tog bilden. Du kan återkomma till platsen för att se utveckling t.ex. på grödan eller skadegörare.
  • Dokumentera t.ex. gräsogräs för att se hur utbredningen minskar eller ökar olika år.
  • Observationerna visas och kan redigeras i Näsgård KARTA.

Nya funktion i 2019


Vi har lagt till funktionen manuella observationen vilket gör att du genom att klicka på kartan direkt kan skapa en observation, mäta längder eller rita in en areal. Eftersom denna funktion inte använder GPS funktionen kan du använda den oavsett var du befinner dig.

 

Datalogisk.se