Kontakta oss på tlf 0415 40025

Uppdatering av Näsgård programmen

Vi planerar att uppdatera Näsgård tisdag 8 februari 2022.

I samband med uppdateringen kommer åtkomst till Näsgård MARK/KARTA Online och Näsgård MOBILE att vara stängd mellan 5:30 – 8:00.

Uppdateringen innehåller bland annat följande nyheter och ändringar:

Näsgård MARK

  • Nytt: Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling 2022 inlagt i programmet.
  • Nytt: Rapport 20800 Växtnäringsbalans. Visar balans mellan tillförd och bortförd näring.
  • Rättat: Diverse mindre fel

Näsgård KARTA

  • Nytt: Export av styrfiler i ISOXml format.
  • Rättat: Diverse mindre fel

Näsgård MOBILE

  • Nytt: LEXIKEM (tilläggsmodul) Visar i en överskådlig lista om växtskyddsmedel är godkänt, under utfasning eller inte godkänt längre.
  • Nytt: Möjlighet för administratorn att skapa arbetsorder direkt i Mobile (arbetsorder är en tilläggsmodul)
  • Nytt: Funktionen Dagens registreringar i TID som sammanställer och visar dagens registreringar.
  • Nytt: Ny observationstyp för att markera viltskador.
  • Ändrat: Observationer grupperas och antalet observationer visas, om det finns många observationer inom begränsad yta.

Näsgård MOBILE
Du har väl hämtat vår app i Google Play eller App Store, sök efter Näsgård

Datalogisk.se