Kontakta oss på tlf 0415 40025

LEXIKEM, din nya hjälp i växtskyddsförrådet

LEXIKEM är en ny app, från Datalogisk, som visar vilka växtskyddsmedel för växtodling som är godkända eller på väg att fasas ut. LEXIKEM visar med smileys i olika färger om växtskyddsmedlet är:

  • Godkänd för användning.
  • Godkännandet har upphört men utfasningstid finns med ett slutdatum för att använda och destruera produkten.
  • Produkten är inte längre godkänd för användning.

Med LEXIKEM installerad i mobiltelefonen är det enkelt att kontrollera vilken status där är på växtskyddsmedlen när man står i sitt växtskyddslager. LEXIKEM är alltid uppdaterad och visar status just för den dag man öppnar programmet. Det går att snabb söka på alla uppgifter som t.ex. preparatnamn eller registreringskod. Det går även att avgränsa till exempel så bara växtskyddsmedel med utfasningstid visas.

Näsgård LEXIKEM är överskådlig och sparar pengar

Att använda en produkt innan utfasningstiden är slut sparar pengar, genom att produkten används i stället för att behövas lämnas till destruktion. Normalt får en produkt en utfasningstid på 1,5 år, vilken i praktiken ofta innebär en säsong att använda upp produkten, när godkännande upphör. Om man inte använt upp produkten skall den lämnas till destruktion innan utfasningstiden löper ut.

Att växtskyddsmedel får nya registreringsnummer, men behåller sitt namn, har ökat de sista åren. Bara de senaste åren har nästan 50 växtskyddsmedel fått nya registreringsnummer, men behållit sitt namn och därmed fått ett slutdatum för användning och destruktion.

Förutom att visa status för växtskyddsmedel finns även åtkomst till säkerhetsdatablad för växtskyddsmedel, handelsgödsel och ensileringsmedel i LEXIKEM.

LEXIKEM kan användas som fristående app eller i kombination med Näsgård MOBILE och MARK.

Har man sedan tidigare Kemikoll ingår även LEXIKEM som en del av Kemikoll.

Priset för Näsgård LEXIKEM är endast 300 kr/år + moms.

LEXIKEM och Kemikoll

Två produkter som hjälper dig i ditt arbete med växtskyddsmedel, men på olika sätt.

LEXIKEM används när du inventerar ditt kemförråd.

Kemikoll använder du när vill få information om ett preparat i fält.
Läs mer

För mer information kontakta Per-Olof Klang, 0708-539174

Vill du beställa LEXIKEM direkt, kan du göra det här

Datalogisk.se