Kontakta oss på tlf 0415 40025

LEXIKEM, din nya hjälp i växtskyddsförrådet

LEXIKEM är en ny app, från Datalogisk, som visar vilka växtskyddsmedel för växtodling som är godkända eller på väg att fasas ut. LEXIKEM visar med smileys i olika färger om växtskyddsmedlet är: Godkänd för användning. Godkännandet har upphört men utfasningstid finns med ett slutdatum för att använda och destruera produkten. Produkten är inte längre godkänd[…]

Datalogisk.se