Kontakta oss på tlf 0415 40025

Näsgård Kluster och Scenarier – få en överblick och spara tid!

Näsgård har unika funktioner för planering, dokumentation och överblick

Tänk att du kan se ALLA insatser för dina fält med samma förutsättningar på EN sida, DÅ FÅR DU ÖVERBLICK. På samma sida kan du dessutom planera eller redigera insatser för alla fält samtidigt, DÅ SPARAR DU TID.

Detta kan du i Näsgårds Kluster funktion. Programmet samlar alla insatser som är gjord för en gröda eller en sort på samma sida. Dessutom kan du själv samla fält i ett kluster till exempel för fält som brukas tillsammans, detta kluster är sedan tillgängligt år efter år. Använder du sedan Näsgård MOBILE kan du ändra status och mängder på alla fält i klustret samtidigt.

Alternativa scenarier

I tider då insatsvaror och avsalu grödor ändrar pris dagligen, hade det då inte varit bra att enkelt kunna beräkna hur olika strategier påverkar ekonomin och andra parametrar, detta utan att behöva ändra i grundplanen?

I Näsgård kallar vi detta Scenarier. I programmet kan du skapa hur många alternativa scenarier som helst som därefter kan jämföras med grundplanen. Om grundplanen till exempel är att använda NPK gödning, kan ett scenario vara att snålgödsla med bara kväve och att skörden sjunker. Eller hur olika priser på avsalu grödor påverkar ekonomin. Därefter kan grundplanen och scenariot visas sida vid sida i en utskrift så ekonomi och andra parametrar kan jämföras. Beslutar du att köra efter scenariot kan detta då överföras till grundplanen.

Vill du veta mer, kontakta Per-Olof Klang 0708-539174.  

Datalogisk.se